ກອງທັບຫວຽດນາມມອບເຄື່ອງຢູ່ຊາຍແດນນໍ້າພ້າວ ພ້ອມທັງສົ່ງຊ່ຽວຊານການແພດ 4 ສະຫາຍ ເຂົ້າມາຊ່ວຍຕອນເຊົ້ານີ້. ແລ້ວກຳລັງເດີນທາງກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ