ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອັດຕະປື ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານກຳລັງເພື່ອລົງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພື້ນພູພາຍຫຼັງນໍ້າບົກ