ວັນທີ 9 ມີນາ ປີ 2021 ສະພາການການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງແຂວງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາຫຼືສ້າງຕັ້ງຄະນະຂົ້ນຂວາຍສະມະຄົມນັກທຸລະກິດຍິງຂື້ນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງກັບສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມໂພນໄຊໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ໂພໄຊຍະວົງ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ ຊາມຸນຕີ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງສາລະວັນ ແລະທ່ານ ນາງ ກຸແກ້ວ ທອງມະນີລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຜູ້ປະກອບການຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະພະນັກງານວິຊາການ.


ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ ຊາມຸນຕີ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງ ສາລະວັນກໍ່ໄດ້ກ່າວເປີດກອງຄັ້ງນີ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມະຄີໃນກຸ່ມແມ່ຍິງລາວ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງແຂວງສາລະວັນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງການໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແກ່ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ໜັ້ນຄົງຂື້ນໄປເລື້ອຍ, ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂສາມະຄົມນີ້ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ, ອີກຈຸດປະສົງໜຶ່ງກໍ່ເພື່ອກຳນົດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະແຈ້ງບໍ່ຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງເຜົ່າ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນສຸດທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າຜ່ານມານັກທຸລະກິດຍິງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຈັກເທື່ອ, ມີແຕ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງໃຜຂອງມັນຕາມທ່າແຮງທີ່ມີໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິນ, ສະນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນນີໂດຍອິງໃສ່ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ້າວຂື້ນໄປເລື່ອຍໆ ທາງສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຈິ່ງມີແນວຄວາມຄິດຢາກສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມທຸລະກິດຍິງ ແຂວງສາລະວັນຂື້ນ, ແຕ່ວ່າການສ້າງຕັ້ງມັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຂົນຂວາຍກ່ອນເພື່ອໃຫ້ມີການເຄື່ນໄຫວໃນສັງຄົມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງສາລະວັນພວກເຮົາ.
ຈາກນັ້ນທີ່ປະສົມກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນປຶກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວນຳກັນໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະຈົນກ້າວໄປເຖິງການຂໍ້ອະນຸຍາດເປີດກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນັກ ທຸລະກິດຍິງແຂວງສາລະວັນໃນອານາຄົດໃກ້ໆນີ້,
ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ