ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານ ຄຕຟງ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ຮອງປະທານ ຄຕຟງ; ກອງເລຂາ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຂັ້ນນໍາຈາກກະຊວງ-ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021 ທີ່ມີ 4 ແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງ 4 ພາກສ່ວນ ໃນນີ້ແມ່ນວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ; ວຽກງານນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວຽກງານການດຳເນີນຄະດີ ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນການປະເມີນດ້ານນິຕິກໍາ, ກົນໄກ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຊຶ່ງຂະ ບວນການປະເມີນ ນອກຈາກດ້ານເອກະສານທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທີມປະເມີນ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ ກ່ຽວກັບດ້ານນິຕິກໍາແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2020 ແລະ ຈະມີການປະເມີນຕົວຈິງ ຜ່ານທາງວິດິໂອໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ເພື່ອຊີ້ແຈງດ້ານນິຕິກໍາ, ທີ່ປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງບາງແຜນວຽກ ໂດຍສ້າງຂະບວນການໃນການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານ AML/CFT, ລົງເລິກການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກການສືບສວນ-ສອບສວນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັບ ປະກັນວຽກງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ການສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບທີ 2 ດ້ານປະສິດ ທິຜົນໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ຈະມີການປະມີນຕົວຈິງໃນຕົ້ນປີ 2021.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມາທາງເທິງນີ້, ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໝາກຜົນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປະທານ ຄຕຟງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄະນະກໍາມະການ 4 ພາກສ່ວນ ແລະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ທຸ້ມເທສະຕິປັນຍາ ແລະ ເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ສ້າງແຜນວຽກລະອຽດ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການກະກຽມປະເມີນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກະ ກຽມປະເມີນໃຫ້ສໍາເລັດຜົນດ້ວຍດີນັ້ນ ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການຊີ້ນໍາກົມກອງ ທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະບັນຫາທີ່ຂຶ້ນກັບພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະກະຊວງ-ອົງການ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ພ້ອມທັງສະລະເວລາເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບກອງເລຂາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະດ້ານ ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນ ສປປ ລາວ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)