ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນ ພາບ-ຂ່າວ : ສຸກໄຊ ມະໂນທໍາຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງລະຄອນເພັງ.
ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 15 ມິນາ 2021 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໂດຍພາຍໄຕ້ປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ສີສະຫວັດ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ພູວຽງ ຜີນຄໍາຜິວ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສາລະນະສຸກເມືອງ, ພ້ອມຄະນະ, ມີບັນດາກຳມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫ້ອງການ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ກໍຄືຄະນະກຳມະການໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງ.

ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ, ການປັບປຸງການປະສານງານຂອງຄະນະກຳມະການ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໂພສະນາການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ ປະຈໍາໄຕມາດທີ 2 ປີ 2021 ແລະ ວາງແຜນປະຈໍາໄຕມາດທີ3 ປີ2021, ຈາກ ທ່ານ ນາງວິໄລສຸກ ອິນທະວົງ ວິຊາການ ໂພສະນາການ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ໃນນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ຮູ້ເຖີງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງເມືອງ, ເມືອງລະຄອນເພັງປະກອບມີ, ຕາໜ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກກວມເອົາ 75ບ້ານ, 117ບ້ານວິຊາການ, ໂຮງໜໍຊຸມຊົນ ຮັບພິດຊອບ 11ບ້ານປົກຄອງ, ມີ 17ບ້ານວິຊາການ, ມີ5ບ້ານທີຂື້ນກັບສູນຍຸດທະສາດຄົງທີຂື້ນກັບໂຮງໝໍຊຸມຊົນ, ມີໂຮງໝໍ່ນ້ອຍທັງໝົດ9ແຫ່ງ, ຮັບພິດຊອບ64ບ້ານປົກຄອງ, ມີ100 ບ້ານວິຊາການ ນອກນີ້ວຽກງານດ້ານສາທາລະສຸກຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ເຄື່ອນໄຫວໃນການໂພສະນາຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນພະຍາດຕາມລະດູການ, ປະກາດບ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້47ບ້ານ, ມີບ້ານ ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍມີ 45ບ້ານ, ມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ 8ແຫ່ງ, ມີປະຖົມສຶກສາ 73ແຫ່ງ, ມີ ມັດທະຍົມສຶກສາ 11 ແຫ່ງ, ມີຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານກະສິກຳ 7ຄອບຄົວ, ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້ທັງໝົດ 656ໂຕ, ຈົນໄດ້ກາຍເປັນຕົວແບບທາງດ້ານກະສິກຳມີ 7ຄອບຄົວ, ປູກຝັງ3ຄອບຄົວ, ລຽ້ງສັດ3ຄອບຄົວ, ປູກໄມເສດຖະກິດ1ຄອບຄົວ.


ໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກກໍ່ຄື ຂອດການບໍລິການໂພສະນາການ, ລຽ້ງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ກວດກາປະເມີນເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ, ການຖືພາບໍາລຸງຂອງແມ່, ການແຈກຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ຢາມິຕີມິນໃຫ້ເດັກໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງຢາໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບອາການຄົນເຈັບ,ປ່ວຍ, ໂພສະນາການານ ດ້ານການສຶກສາກໍ່ຄືຮັກສາອະນາໄມສາມສະອາດ, ດ້ານກະສິກຳ, ກໍ່ຄືການປູກພຶກຜັກໃນສວນຄົວຂອງໂຮງຮຽນ,
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ສີສະຫວັດປະທານກອງປະຊຸມ ກໍ່ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ໃນນັ້ນທ່ານໄດ້ເໜັ້ນໜັກຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານ, ກໍຄືວຽກງານໂພສະນາການຕາມ4ຂະແໜງການຫຼັກ ແລະ 4ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງ, ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນ 11ຕົວຊີ້ວັດ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ໃນນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ຄືການໂພສະນາການ, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ5ປີ, ໃນທົ່ວປະເທດເຮົາແມ່ນຍັງສູງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຈະເພີ້ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ເວົ້າສະເພາະຢູ່ເມືອງລະຄອນເພັງ ມີເດັກຂາດສານອາຫານປະເພດທີ່ຈ່ອຍ, ເຕັ້ຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງມີການວາງແຜນຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ບູລິມະສິດດຽວກັນ, ຈຸດສຸມດຽວກັນ, , ເປົ້າໝາຍດຽວກັນ, ໄລຍະດຽວກັນ, ເວົ້າລວມ10ມາດຕະການຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ໂພສະນາການ ແລະ ນໍ້າສະອາດສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.