ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີບັນດາພະນັກງານຂັ້ນກົມ, ຂັ້ນພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກຫຼາຍກົມກອງ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນການເຜີຍແຜ່ເປີດກວ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນຕາມແຜນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແນໃສ່ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນນາມເປັນຜູ້ຄູ້ມຄອງ ແລະ ຢູ່ໃນຂະແໜງການສຳຄັນທີ່ຕິດພັນ ທີ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກ ຕົວຈິງທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ພ້ອມທັງຍັງເປັນການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມໃນການປະເມີນລະດັບຊາດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ຄັ້ງທີ 2 (2020-2021).
ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສຕຟງໄດ້ນໍາສະເໜີ ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາແຕ່ປີ 2007 ຮອດປະຈຸບັນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງ ຊາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນເປັນຕົ້ນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີສຶບສວນ-ສວບສວນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິຫານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຂະແໜງການທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະຖືກສວາຍໃຊ້ເຂົ້າໃນການຟອກເງິນ 8 ຂະແໜງການ, ເງື່ອນໄຂມາດຖານ 40 ຂໍ້ແນະນໍາຂອງອົງການຕ້ານການຟອກ ເງິນສາກົນວາງອອກ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາກົມໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສະພາບການດໍາ ເນີນເສດຖະກິດໃນປະເທດ, ສປປ ລາວ ກໍຄືລັດຖະບານໄດ້ເລັ່ງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດຂຶ້ນ ໂດຍປະກອບມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ ແລະ ຍັງໄດ້ປະກອບມີລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກ 13 ກະຊວງ ແລະ ທຽບເທົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະ ເພື່ອສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂ 40 ຂໍ້ແນະນໍາຂອງສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ຂ່າວ-ພາບ: ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ
Medialaos