ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ການຜະລິດເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນເມືອງມະຫາໄຊປະຈໍາປີ 2021 ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ແຜນການສູ້ຊົນ 8.550 ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນໝົດແນວປູກ 513 ໂຕນ , ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 3,60 ໂຕນ / ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 30.780 ໂຕນ ,ໃນນັ້ນແຜນການຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ 6.500 ເຮັກຕາ, ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 2.550 ເຮັກຕາ . ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນປະຕິບັດການປັກດຳໄດ້ແລ້ວ4.275 ເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50 % ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ , ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ນາຫວ່ານ-ນາຢອດປະຕິບັດໄດ້ 78 ເຮັກຕາ ເພາະວ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເອື້ອອຳນວຍໄດ້ມີຝົນຕົກແຕ່ຕົ້ນລະດູການ ແລະ ຖ້າສະພາບອາກາດຍັງສືບຕໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄາດວ່າການປັກດໍາຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100% ໃນກາງ ຫຼື ທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນີ້.

ທ່ານ ສີສົນໄຊ ຂຸນໂນລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງມະຫາໄຊຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ການຜະລິດພືດລະດູຝົນມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 460 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 2,80 ໂຕນ / ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 1.288 ໂຕນ .ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ 130 ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 2,80 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 364 ໂຕນ ; ເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 330 ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບ 2,80 ໂຕນ / ເຮັກຕາ .
ມາຮອດປະຈຸບັນການຜະລິດພືດລະດູຝົນປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 345 ເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 75% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ.

ສໍາລັບພືດທີ່ມັກປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນມັນຕົ້ນປະຊາຊົນໄດ້ປູກພາຍໃນເນື້ອທີ່ຂອງຕົນເອງຕາມບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມທາງເມືອງຍັງໄດ້ກຽມແນວພັນເຂົ້າປູກຈຳນວນໜຶ່ງແຮ່ໄວ້ ໄປພ້ອມໆ ກັບການຊຸກຍູ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ສາຍການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນຂອງບ້ານ ໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ ບົວລະບັດ ປົກປັກຮັກສາ ລະບົບຄອງເໝືອງ ຊົນລະປະທານ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ໃນເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຮອງຮັບໃນກໍລະນີ ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ. ເມືອງມະຫາໄຊ ກໍ່ແມ່ນເມືອງໜຶ່ງ ທີ່ພົບກັບປັນຫາ ການເກີດລະບາດພະຍາດຜີວໜັງສັດຕໍ່ກັບປັນຫາດັ່ງກ່າວທາງເມືອງກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊີດຢາເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດສັດ