ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ (ຂ່າວ-ພາບ: ແກ້ວໄຊຍະວົງ) * ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແຂວງເຊກອງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະຂົງເຂດວຽກງານອື່ນໆ ເພື່ອນໍາພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະກ້າວຂຶ້ນສູ່ຄວາມສີວິໄລ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງກໍຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະເປັນບັນຫາທີ່ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ XI ຂອງພັກ, ມະຕິ X ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ແລະແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແຂວງເຊກອງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດດ້ານເສດຖະ ກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ໃນນີ້ສະເພາະດ້ານເສດຖະກິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 7,7% ຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍຮັບໃສ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 1.728 ໂດລາສະຫະລັດ; ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃນການພັດທະນາໄດ້ 4 ພັນຕື້ກວ່າກີບ; ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 414,4 ຕື້ກີບ; ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ແລະວຽກງານອື່ນໆກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆມາ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ກໍຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຄົງຄ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນນະໂຍ ບາຍທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ດ້ານສິນເຊື່ອຂອງລັດບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ; ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດສັກສິດ, ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ຄົບຕາມທ່າແຮງຖານລາຍຮັບ, ພະນັກງານບາງຄົນຍັງມີປະກົດການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະທີ່ຖືກມອບໝາຍ; ຂອດການສ້າງໂຄງການເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າແຜນຍັງມີລັກຊະນະຟ້າວຝັ່ງ, ຂາດການວິ ເຄາະວິໄຈເຮັດໃຫ້ບາງໂຄງການບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຕ່ອງໂສ້ງບໍ່ທັນຄົບວົງຈອນ, ການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫຼາດ, ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ຫຼື ຄອບຄົວຕົວແບບກະສິກໍາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ສະພາບການບຸກລຸກປ່າໄມ້ ແລະການລັກລອບຄ້າຂາຍໄມ້ເຖື່ອນຍັງເປັນປະກົດການທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ; ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງບໍ່ທັນໄດ້ຄຸນນະພາບ, ບາງໂຄງ ການມູນຄ່າສູງແຕ່ຄຸນນະພາບຕໍ່າ, ການສ້າງໂຄງການແລ່ນນໍາຄວາມຕ້ອງການບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະ ສະສາງຂອງງົບປະມານເຮັດໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອແກ່ຍາວ; ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຂົງເຂດພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະແຫຼ່ງນໍ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການບຸກລຸກປ່າສະຫງວນ ແລະປ່າປ້ອງກັນປະເພດຕ່າງໆນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງດ້ານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີ 2 ເມືອງພູດອຍ (ກະລຶມ-ດາກຈຶງ) ຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ, ຂະນະທີ່ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆຈໍານວນໜຶ່ງກໍຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ, ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານລາຍຮັບ ກໍຄືລະດັບການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ; ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈໍາເປັນເພື່ອເອື້ອອໍານວຍແກ່ການພັດທະນາວຽກງານສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ (ນໍ້າສະອາດ), ຊົນລະປະເທດ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະອື່ນໆຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຕິງ; ຂອດການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ; ການເຝົ້າລະວັງ ແລະການຮັບມືໃນກໍລະນີເກີດມີສະພາບໄພພິບັດຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ.ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະບັນຫາກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງເຊກອງໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ລະບຸວ່າ: ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນໍາຂອງຄະນະພັກ-ພະນັກງານການນໍຫຼັກແຫຼ່ງ

ທຸກຂັ້ນພາຍໃນແຂວງ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດ ຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ປັບປຸງແບບແຜນການນໍາພາ-ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງບັນດາຂະແໜງການວ່ອງໄວ, ສ້າງບັນດາໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ຕິດພັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ສົ່ງເສີມການຜະລິດຕິດພັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕາດຫຼາດ, ພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດປອດສານພິດຕາມທິດສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ສ້າງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ; ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະອັນສໍາຄັນແມ່ນສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ພັກ-ລັດຖະບານວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແນ ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.