ຕັບຖືວ່າເປັນອະໄວຍະວະອັນໜື່ງທີ່ສຳຄັນໃນຮ່າງກາຍ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ວຽກຫຼາຍປີ ຈີ່ງມີການເສື່ອມສະມັດທະພາບ ເຮົາຄວນເບີ່ງແຍງຮັກສາການໃຊ້ງານໃຫ້ດົນ ເຮົາມາເບີ່ງ 6 ວິທີຮັກສາຕັບໃຫ້ແຂງແຮງດັ່ງນີ້:

  1. ຄວນຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ສຸຂະພາບຫົວໃຈໃຫ້ຄົງພາວະປົກກະຕິ ຄວນກວດສຸຂະພາບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂລກເບົາຫວານທີ່ເກີດຈາກພາວະຕັບສາມາດຜະລິດຮໍໂມນອິນຊູລິນ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມ ຫຼື ອາໃສຮໍໂມນເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ຮໍໂມນທີ່ຜະລິດໄດ້ຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການສົ່ງນໍ້າຕານໃນເລືອດເຂົ້າສູ່ຂະບວນການເຜົາພານພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ.
  2. ຈໍາກັດປະລິມານເກືອທີ່ບໍລິໂພກ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍ ຫຼືເວົ້າງ່າຍໆ ບໍ່ຄວນກິນເຄັມເກີນໄປ ເພາະວ່າໂຊດຽມອາດຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມດັນເລືອດ ແຕ່ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕັບແຂງໄດ້.
  3. ບໍ່ຄວນກິນຢາຮັກສາພະຍາດດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະຢາທຸກຊະນິດຈະຕ້ອງຜ່ານການກັ່ນຕອງການດູດຊັບສານພິດຂອງຕັບ ສະນັ້ນຖ້າກິນຢາໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການກໍານົດປະລິມານຈາກແພດ ອາດເຮັດໃຫ້ຕັບເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ຊ້າລົງ.
  4. ການອອກກໍາລັງກາຍທຸກໆ ມື້ ນັກວິໄຈ ເຊື່ອວ່າການຕຸ້ຍ ແລະ ບັນຫາລະບົບຕັບນັ້ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ການມີນໍ້າໜັກໂຕຫຼາຍເກີນໄປ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ບັນຫາຕັບໃນພາຍຫຼັງໄດ້.
  5. ກິນອາຫານ ແລະ ດື່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພາະເຮົາຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າອາຫານຊະນິດໃດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ບໍ່ເຖີງກັບຕ້ອງອົດກິນອາຫານສຳເລັດຮູບ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ.
  6. ຢ່າອົດຍ່ຽວ ເພາະຕັບມີໜ້າທີ່ກໍາຈັດຂອງເສຍໃນຮ່າງກາຍເຮົາ ເຊີ່ງໄດ້ມາຈາກອາຫານ ຫຼື ສານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນ: ຢາ, ແອລກໍຮໍ, ກາເຟ ຫຼື ສານທີ່ເປັນພິດ ເມື່ອສານພິດຜ່ານຕັບ ຕັບຈະເຮັດໜ້າທີ່ທໍາລາຍສານພິດນັ້ນ ສະນັ້ນການອົດຍ່ຽວບໍ່ຂັບຖ່າຍອອກໄປຈະເຮັດໃຫ້ຕັບເຮັດວຽກໜັກຂື້ນ.