” GPS ຕິດຕາມລົດ ” ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະກອນທີ່ສາມາດນຳພາທ່ານ ໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງເທົ່ານັ້ນ ຍັງເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ລົດຂອງທ່ານ ເພາະວ່າການຕິດຕາມ GPS ຈະສົ່ງຈຸດປະສານງານ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງຂອງລົດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າລົດຢູ່ໃສ ແລະ ຖ້າມີບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ GPS ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໄປຫາແອັບພິເຄຊັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນລົດເສຍ ແລະ ການເສຍຫາຍຂອງລົດທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບທ່ານ.

ເຫັນໄດ້ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ GPS ມີຂາຍຫຼາຍ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການນຳໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ GPS ທີ່ມີລາຄາແພງຈະມີຄຸນນະພາບດີສະເໝີໄປ ເພາະບາງຄົນຍຶດຕິດກັບລາຄາ ຍີ່ງແພງຍີ່ງດີ ແທ້ຈີງແລ້ວ ທ່ານຈະຮັບສິນຄ້າດີ ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຢູ່ທີ່ທ່ານເລືອກຊື້ ທ່ານຄວນເລືອກຊື້ແນວໃດ? ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີການເລືອກຊື້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາຖືກ ບ່ອນນີ້ແມ່ນຈຸດສຳຄັນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາບອກທ່ານ ບາງເຕັກນິກທີ່ດີສຳລັບການຊື້ GPS ຕິດຕາມລົດຂອງທ່ານ ທ່ານຄວນຊື້ແນວໃດ? ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ປອດໄພມາເບິ່ງກັນເລີຍ!

“ ເຕັກນິກການເລືອກຊື້ GPS ຕິດຕາມລົດຂອງທ່ານມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ເຮົາຄວນພິຈາລະນາເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນ ທຸກໆ ຄົນສາມາດຊື້ – ຂາຍ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານ GPS ຖືກກະແຈກກະຈາຍ ເຊີ່ງອາດຈະມີຫຼາຍບັນຫາບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນມີບັນຫາ, ການນຳໃຊ້ວຽກ, ການບໍ່ແຈ້ງເຕືອນ ບາງເທື່ອລົດເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ GPS ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຈະບໍ່ຖືກຫຼອກລວງໄດ້ງ່າຍ ແມ່ນໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຮ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຖ້າທ່ານຖືກກົດດັນໃຫ້ຊື້ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢູ່ຮ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມື້ໜຶ່ງລົດຂອງທ່ານຫາກຫາຍໄປໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ ຫຼື ອາດຈະມີຄົນຕິດຕາມຢູ່ທຸກໆ ບ່ອນ ເຊີ່ງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງກວດເບິ່ງໃຫ້ດີ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ທ່ານຮັກ.

2. Server ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ

Server ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊັ່ນວ່າ: ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຮູ້ວ່າຕອນນີ້ລົດຂອງທ່ານຢູ່ໃສ? ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບແອັບພິເຄຊັນທີ່ມາພ້ອມກັບ GPS ທີ່ຊື້ມາໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພວກເຮົາ ກຳລັງຕິດຕໍ່ກັບ Server ເພື່ອໃຫ້ Server ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ພວກເຮົາ

Server ມີບົດບາດໃນການສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຂອງລົດທີ່ພວກເຮົາຕິດ GPS ໃນສະຖານະພາບເວລາຕົວຈິງ

Server ກ່ຽວຂ້ອງ GPS ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຫຼາຍຖ້າ Server ມີຄວາມໝັ້ນຄົງພວກເຮົາຍີ່ງຮັບຂໍ້ມູນຂອງລົດໄວຂື້ນເທົ່ານັ້ນ

Server ແມ່ນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຊອກຫາຕຳແໜ່ງ ລົດທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຂື້ນ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອເລືອກຊື້ຢ່າລືມກວດເບິ່ງສະຖຽນລະພາບຂອງ GPS

3. ມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນທຸກໆ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີອີກອັນໜຶ່ງຂອງ GPS ແມ່ນລະບົບແຈ້ງເຕືອນທຸກໆ ການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

– ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນຕໍາແໜ່ງຂອງລົດຢູ່ໃສ?

– ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນວ່າລົດກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ບໍ່?

– ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຂັບຂີ່ໄວເກີນໄປ

– ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີຄົນສະຕາດລົດ

– ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນເມື່ອ GPS ຖືກທອດອອກຈາກລົດ

“ຖ້າລົດເສຍ! ໃຫ້ຟ້າວຕິດຕໍ່ຫາຕໍາຫຼວດຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ໂດຍລາຍລະອຽດໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້

4. ສະເປັກຂອງ GPS

ສະເປັກຂອງ GPS ແມ່ນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄົນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າລາຄາແພງ ຖ້າມີຟັງຊັນຫຼາຍ ຍີ່ງດີສຳລັບຕົນເອງ ເຊີ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດຫຼາຍ ເພາະແທ້ຈິງແລ້ວຟັງຊັນ GPS ທີ່ມີມານັ້ນເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສະເໝີໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຄາທີ່ແພງກໍ່ຕາມ ເຮົາມາປ່ຽນຄວາມຄິດກັນດີກ່ວາ ຖ້າຕ້ອງການຊື້ GPS ສຳລັບລົດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເບີ່ງລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການກ່ອນ ເຮົາຕ້ອງການຟັງຊັນພື້ນຖານແນວໃດ? ແລະ ຟັງຊັນໃດທີເຮົາຕ້ອງການເປັນພິເສດນອກຈາກທີ່ມີຢູ່ ວັດສະດຸທີ່ຜະລິດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງ GPS – ສາມາດກັນນໍ້າ ຫຼື ຝົນໄດ້ບໍ່? – ຕິດຕັ້ງງ່າຍບໍ່? ການເຮັດວຽກ GPS ການຂຽນລາຍການທີ່ເຮົາຕ້ອງການນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີ GPS ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາແລ້ວ ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຂອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີລາຄາທີ່ເໝາະສົມກັບສະເປັກທີ່ເຮົາຕ້ອງການ!

5. ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ

“ຂອງດີມັກຈະມີລາຄາແພງ” GPS ຕິດຕາມລົດໃນປັດຈຸບັນ ບາງຄົນອາດຈະຍຶດຕິດກັບສິນຄ້າ ກັບ ຍີ່ຫໍ້ຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມຕ້ອງການແທ້ໆ ບໍ່ໄດ້ກວດສອບເບິ່ງວ່າ GPS ເໝາະສົມກັບລົດຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່? ບາງຄົນຊື້ຂອງແພງມີຫຼາຍຟັງຊັນ ລູກຫຼີ້ນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າໃຊ້ຕົວຈິງແລ້ວໃຊ້ພຽງສອງສາມຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບລາຄາທີ່ຊື້ເລີຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຂອງແພງແມ່ນບໍ່ດີ ສະນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາຂຽນລາຍການທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈາກ GPS ແລະ ກວດເບິ່ງວ່າໃນສະເປັກນັ້ນ ລາຄາຄວນຈະເທົ່າໃດ? ເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ບໍ່ຖືກຮ້ານຫຼອກ

6. ສາມາດເບິ່ງປະຫວັດຍ້ອນຫຼັງໄດ້

GPS ທີ່ດີຕ້ອງສາມາດເບິ່ງປະຫວັດຍ້ອນຫຼັງຂອງລົດໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ເດືອນຢ່າງຕໍ່າ ແລະ ສາມາດເບິ່ງປະຫວັດຍ້ອນຫຼັງຂອງລົດໄດ້ດົນກໍ່ຍິ່ງດີສຳລັບເຮົາ ເພາະເມື່ອເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນ ພວກເຮົາສາມາດເອົາປະຫວັດສາດຍ້ອນຫຼັງຄືນໄດ້ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົນເອງວ່າເຮົາຢູ່ໃສ? ເມື່ອໃດ? ໃນມື້ເກີດເຫດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຜູ້ບໍ່ຫັວງດີ

7. ບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ດີ

ບໍລິການຫຼັງການຂາຍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນຊອກຫາເພາະວ່າເວລາເກີດບັນຫາ ຫຼື ຖ້າ GPS ເກີດບັນຫາຂື້ນມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ ຫຼື ການປະກັນໝົດອາຍຸ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາ GPS ທີ່ດີ ຢ່າລືມຊອກຫາປະກັນຫຼັງການຂາຍທີ່ດີ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຕອບທຸກບັນຫາຫຼັງການຂາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ສະຫຼຸບ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ວິທີການເລືອກຊື້ GPS ທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຂອງທຸກໆ ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພ, ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າກັບລາຄາທີ່ເສຍໄປ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບລົດຂອງທ່ານ