ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນຢູ່ໃນວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຫຼາຍໆ ປະເທດທົ່ວໂລກ ຖ້າເບິ່ງຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່ໃນແຕ່ລະມື້ ບໍ່ຄວນປະມາດ ຫຼື ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວເລກດັ່ງກ່າວອາດຈະກັບຄືນມາເພີ່ມຂື້ນອີກ ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ຫຼື ຕິດຕາມການແຜ່ລະບາດຂອງການຕິດເຊື້ອ ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ “ກະຕຸ້ນສັງຄົມ” ເພາະແມ່ນໜຶ່ງໃນມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານໃນຫຼາຍປະເທດໃຊ້ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.

ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມມືກັນໃນ Social Distancing ເພາະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ກັບຄົນອື່ນແມ່ນໜຶ່ງໃນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດ ໂດຍການສີດພົ່ນ ຫຼື ການສໍາພັດສິ່ງຕ່າງໆ.

ມື້ນີ້ເຮົາມາແນະນຳ 10 ວິທີເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.

  1. ຢືນຫ່າງກັນ ປະມານ 1.5 – 2 ແມັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ.
  2. ຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ແອອັດເຊັ່ນ: ຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີການຊຸມນຸມຄົນຈໍານວນຫຼາຍ.
  3. ງົດການເຕົ້າໂຮມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ສະຖານທີ່ບັນເທີງຕ່າງໆ.
  4. ບໍ່ກິນອາຫານກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ກິນອາຫານທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຜູ້ດຽວ.
  5. ປ່ຽນລະບົບທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ຊ່ອງທາງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບເປັນຫຼັກ.
  6. ປ່ຽນມາຮຽນ ຫຼື ປະຊຸມຜ່ານ Conference.
  7. ຍ່າງຂຶ້ນ ແລະ ລົງຕຶກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນລິຟ.
  8. ຫຼີກລ້ຽງຊົ່ວໂມງຮີບດ່ວນໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ.
  9. ລະວັງໃນການສຳຜັດກັບສິ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນໄດ, ລູກບິດປະຕູ ຫຼື ປຸ່ມລິບ.
  10. ຢ່າທັກທາຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຊັ່ນວ່າ: ຈັບມື, ຈູບ, ກອດ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຂ້າງເທີງນັ້ນແລ້ວ ແລະ ຄວນຢູ່ເຮືອນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ບໍ່ຄວນອອກໄປໃສໂດຍບໍ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ກັບມາເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ.