ເວລາເຮັດວຽກ ຫຼື ປະຊຸມ ເຮົາມັກຈະຢາກນອນແມ່ນບໍ່? ເພາະວ່າຕອນກາງຄືນເວລາເຮົາຄວນຈະນອນ ເຮົາກັບນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ບາງທ່ານອາດຈະໄປທ່ຽວ, ຫຼີ້ນເກມ, ຫຼີ້ນມືຖື ແລະ ອື່ນໆ… ມື້ນີ້ຈະນຳສາລະໜ້າຮູ້ວິທີຊ່ອຍແກ້ໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຫງົານອນ ມາເບີ່ງນຳກັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ເລີຍ

  • ໃຊ້ນໍ້າເຢັນ

ຮູ້ ຫຼືບໍ່ວ່ານໍ້າເຢັນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຊົາຢາກນອນໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງ ພຽງແຕ່ເຮົາໃຊ້ນໍ້າເຢັນມາແປະກັບໜັງຕາ ຫຼື ຮອບໆ ດວງຕາ ມັນຈະຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຂື້ນ ຄືກັນກັບໄດ້ລ້າງໜ້າດ້ວຍນໍ້າເຢັນໆ ຖ້າທ່ານໃດອ່ານແລ້ວໄປທົດລອງເຮັດເບີ່ງເດີ

  • ບີີບນວດ

ການນວດບໍລິເວນລະຫວ່າງຄິ້ວ, ກ້າມເນື້ອນີ້ວໂປ້ ແລະ ນີ້ວຊີ້ຈະຊ່ອຍບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວຫຼາຍຂື້ນ.

  • ຂະນົມອົມ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມ

ການໄດ້ກິນໝາກໄມ້ສົ້ມ ຫຼື ຂະນົມອົມ ໃນບ່ອນປະຊຸມນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສະມາທິແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນຕົວຂື້ນຕື່ມ ແຕ່ການຖືໝາກໄມ້ເຂົ້າຫ້ອງປະຊຸມກໍ່ອາດຈະຕ້ອງແອບໆ ແດ່ຈັກໜ້ອຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນເປົ້າສາຍຕາ ຂອງຫຼາຍຄົນ.

  • ການເໜັງຕີງ

ທົດລອງບິດຕົວຈັກໜ້ອຍ ຫຼື ເໜັງຕີງຮ່າງກາຍແດ່ໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນທົ່ວຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ເຫງົານອນໃນບ່ອນປະຊຸມ.

  • ແຕ້ມຮູບຫຼີ້ນ

ນີ້ເປັນວິທີຫຼາຍໆ ຄົນມັກເຮັດໃນລະຫວ່າງມີປະຊຸມ  ການແຕ້ມຮູບກໍ່ເບີ່ງເປັນວິທີທີ່ໜ້່າສົນໃຈຢ່າງໜື່ງ ເພາະຈະຊ່ວຍແກ້ເບື່ອໄດ້ ອີກຢ່າງຄົນອື່ນຈະຄິດວ່າເຮົານັ່ງຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກກອງປະຊຸມ.