ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍ ພ້ອມທັງສາເຫດ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂ.

ຈາກການສະຫຼຸບຕີລາຄາຕົວຊີ້ບອກ ມີ 11 ຕົວຊີ້ບອກ, ໃນນີ້ ມີ 4 ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ບັນລຸແລ້ວ ແຕ່ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ສ່ວນ 7 ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ບໍ່ທັນບັນລຸ ກໍມີທັງອັນທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າ ແລະ ບາງອັນກໍມີທ່າອ່ຽງຖົດຖອຍ ບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍໃນປີນີ້.

ສະເພາະຕົວຊີ້ບອກກ່ຽວກັບ ອັດຕາການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງບັນລຸໄດ້ 95% ຂອງປີ 2020 ແຕ່ມາຮອດເດືອນກັນຍາປີນີ້ ໄດ້ພຽງແຕ່ 64,1% ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີ 2-3 ເດືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ວັກຊິນ ເຮັດໃຫ້ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ວັກຊິນທີ່ມີຕາລາງ ປີໜຶ່ງ 4 – 6 ເທື່ອ ທີ່ລົງໄປບັນດາບ້ານ ແລະ ຍັງມີການໃຫ້ວັກຊິນກັບທີ່ຢູ່ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແຕ່ຫາກວ່າບັນດາສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ກໍຍັງມີບາງບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄປຮອດໄປເຖິງ.

ອັນທີສອງ ແມ່ນການເອົາເປົ້າໝາຍສັກຢາວັກຊິນ ຍັງບໍ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. ອັນທີ 3 ແມ່ນພະນັກງານແພດໝໍ ຍັງບໍ່ພຽງພໍໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວໄປໃຫ້ວັກຊິນກັບທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ອີກຢ່າງໜຶ່ງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເມື່ອໄປຮອດປະຊາຊົນມາຮັບວັກຊິນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ກັບການໃຫ້ວັກຊິນ.

ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານງົບປະມານມີຈຳກັດ ແລະ ອະນຸມັດຊັກຊ້າ, ສ່ວນວິທີແກ້ໄຂ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດແລ້ວໃຫ້ເຮັດແບບຕະລຸມບອນ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານສຸມໃສ່ວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນ 12 ຈະມີການຕີລາຄາອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາໃຫ້ປະຊາາຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການໄດ້ຮັບວັກຊິນ ແລ້ວຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະບົບ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ)