ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ – ພາບ: ເຈີນ ແດນວົງວິຈິດ
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫ່ວາງຜູ້ໃຊແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີສະໂມສອນເມືອງທ່າແຕງແຂວງເຊກອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 -11 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພະຂັນໄຊ ສີຫາເທບ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການແຂວງ,ທ່ານ ນາງ ແກ້ວສົມຫວັງ ຈັນດາວົງ ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງເຊກອງ,ມີພະແນກການ,ຂະແໜ່ງການ,ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງ – ເມືອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ຕາງຫນ້າຄະນະກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ຄະນະກຸ່ມປົກປ້ອງແຮງານຈາກບ້ານ ແລະ 4 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ບີດີນາ,ແອລວີເອັັບ,ຄູນມີໄຊ ແລະລບໍລິສັດຫວງແອັງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພະຂັນໄຊ ສີຫາເທບ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການແຂວງກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ແຮງງານໃນ ແລະ ນອກລະບົບ ໂດຍການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານນອກລະບົບ ເປັນຕົ້ນ ການປະກັນສຸຂະພາບທຸກທົ່ວຫນ້າ, ການເຂົ້າເປັນສະມາຊີກປະກັນສັງຄົມ, ການສະຫນອງບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ – ເກີດລູກໃຫມ່ ແລະ ການປິ່ນປົວ ເດັກນ້ອຍ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແມ່ນແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການ ບໍລິການສາທາລະນະທີ່ທົ່ວເຖິງ, ມີຫຼັກປະກັນການອອກແຮງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີສະຫວັດດີການ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ທີ່ເປັນທໍາ,

ພ້ອມໄດ້ຜ່ານພາລະບົດບາດຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ,ພາລະບົດບາດສະພາການຄ້າແລະອຸດສະຫະກຳແຂວງ,ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ,ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ,ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ,ການເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ,ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງລວມໝູ່ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານແລະຜູ້ອອກແຮງງານຈາກນັ້ນໃນກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ບໍລິສັດແລະຜູ້ອອກແຮງງານປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານແລະຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.