ອີກ6ຫຼັກຮອດ…ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກແລ້ວ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວຍົກຍ້າຍທັງອຸປະກອນແລະຄົນເຈັບ