ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຂອບເຂດຂອງສະຖານທີ່ດິນໃຫ້ແນ່ນອນ ດິນເປັນຮູບຮ່າງແນວໃດ? ເນື້ອທີ່ດິນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ  ຫຼື ເນື້ອທີ່ດິນເປັນສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ອື່ນໆ ແນະນຳຖ້າດິນດີຄວນມີຮູບຊົງສີ່ຫລ່ຽມມົນຈີ່ງສາມາດປຸກເຮືອນໄດ້ງ່າຍ.

ທາງດ້ານກົດໝາຍກໍ່ຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຄວນຮູ້ກົດໝາຍພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ຄວນເບິ່ງວ່າດິນທີ່ຈະຊື້ຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງ ການປຸກເຮືອນບໍ່? ຄວນກວດດິນວ່າທີ່ຖືກໂຄງການ ຫຼື ບໍ່? ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫຼັງ ນອກຈາກນັ້ນແຜນຜັງເມືອງກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຄືກັນ, ຄວນລະວັງເຂດອຸດສະຫະກຳ, ໂຮງງານ ເພາະວ່າບໍ່ເໝາະສົມກັບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ບັນຫາມົນລະພິດສາມາດອາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ.

ຈຸດໃຈກາງຂອງການຊື້ດິນແມ່ນທາງເຂົ້າ – ອອກໄປສູ່ຫົນທາງສາທາລະນະ ດິນທີ່ບໍ່ມີທາງເຂົ້າ – ອອກ ພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ “ດິນຕາບອດ” ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າດິນທີ່ມີເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າແມ່ນເສັ້ນທາງເຂົ້າ – ອອກດິນຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແທ້ໆ ແມ້ແຕ່ເຈົ້າຂອງດິນເອງກໍ່ຍັງເຂົ້າໃຈຜິດ ທາງເຂົ້າ – ອອກທີ່ພວກເຮົາເຫັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນທາງຂອງພວກເຮົາ ສະນັ້ນກ່ອນຈະຊື້ດິນທ່ານຄວນເບີ່ງວ່າມີທາງເຂົ້າ – ອອກເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈີ່ງຕັດສິນໃຈຊື້.

ໃບຕາດິນແມ່ນເອກະສານທີ່ສະແດງເຖິງກຳມະສິດທີ່ດິນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເອກະສານສຳຄັນທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໃບຕາດິນ ວ່າດິນຕອນນີ້ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຕ້ອງເບິ່ງຫຼາຍໆ ດ້ານພ້ອມກັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ກ່ອນຈະຊື້ ແລະ ຂາຍກຳມະສິດດິນໄດ້ ຕ້ອງເບີ່ງວ່າເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈະຂາຍ ແລະ ເນື້ອທີ່ຕົວຈິງກົງກັນບໍ່? ເຈົ້າຂອງດິນອາດຈະເວົ້າເກີນຂະໜາດ (ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ) ຄວນກວດເບິ່ງດ້ວຍໃບຕາດິນຄືນວ່າຖືກຕ້ອງກັບຕົວຈີງ ຫຼື ບໍ່? ກວດໃບຕາດິນຖືກຈຳນຳບໍ່? ກວດເບິ່ງວ່າ ດິນຖືກຍຶດບໍ່? ກວດສອບລະອຽດ.

ຖ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງຍັງບໍ່ສາມາດພິສູດວ່າເນື້ອທີ່ດິນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຄວນຊອກຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອອີກຄັ້ງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານນີ້ອາດຈະມີຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ກົດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດໃນການຊື້ດິນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຊື້ດິນຕອນໜຶ່ງເພື່ອປຸກເຮືອນນັ້ນ ຕ້ອງພິຈາລະນາງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາຊື້ເຮືອນຈາກໂຄງການ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທ່ານຄິດວ່າດີກວ່າທີ່ຈະມີເຮືອນທີ່ທ່ານມັກ ຫຼື ສາມາດຄວບຄຸມງົບປະມານໄດ້ຖືວ່າຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເມື່ອຍເພື່ອຈະໄດ້ “ບ້ານໃນຝັນ” ທີ່ແທ້ຈິງ.