ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ: ສັນຍາ
ໃນວັນທີ 10-11 ມີນາ 2021 ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ (ຄກລ) ປະຈໍາແຂວງເຊກອງໄດ້ລົງໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ບ້ານປາກປູນເມືອງລະມາມ ໂດຍມີທ່ານ ອົບມາ ລາດຕະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ປະທານຄະນະຊີ້ນໍາ ຄກລ ແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ສີຫາລາດ ຈາກຫ້ອງການ ຄຊກລ ສູນກາງ, ທ່ານ ຄໍາປານ ລາດສະວົງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ MRE ສູນກາງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນການລົງໂຄສະນາຄັ້ງນີ້ ພະນັກງານ ຄກລ ແຂວງກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນນໍາສະເໜີພາກລວມ-ຈຸດຜົນກະທົບຂອງບ້ານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄກລ ຜ່ານມາ, ປະຫວັດ ຄກລ-ປະຫວັດສົງຄາມ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຊະນິດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ພຶດຕິກໍາສ່ຽງ ແລະການກະທໍາທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ຜົນກະທົບ ແລະທີ່ຢູ່ຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ວິທີປ້ອງກັນ-ຫຼີກລຽງ-ແນະນໍາລາຍງານ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຊາວບ້ານລາຍງານ, ກິດຈະກໍາຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ຮອບຕົວກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະອື່ນໆ.

ທ່ານ ວິຊຽນ ນ້ອຍມະໄລພັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານ ຄກລ ແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດ ແລະກວດກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງເຊກອງຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ເຊິ່ງການລົງໂຄສະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາຊີວິດ ແລະຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ຮັບປະກັນຕໍ່ກັບການທຳມາຫາກິນ, ການປະກອບອາຊີບເຊັ່ນ: ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະອື່ນໆ.
ຂະນະທີ່ທ່ານ ອົບມາ ລາດຕະກຸນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຊຶ່ງມີລະເບີດຖືກຖິ້ມໃນປາງສົງຄາມເຖິງ 2 ລ້ານກວ່າໂຕນ, ໃນຊຸມປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ມີອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຈາກລະເບີດແຕກຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງ, ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດສູງເກືອບພັນຄົນ ໂດຍສ່ວນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດຄື: ການຜະລິດກະສິກຳ, ການດັງໄຟ, ການທັບມ້າງທຳລາຍ, ຫຼິ້ນລະເບີດ, ຕັດຫຍ້າ, ມ້າງໂບມ ແລະອື່ນໆ.