ສາຍພານ ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງລົດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ຖ້າລົດເພກາງທາງທ່ານຈະພົບບັນຫາໜັກແນ່ນອນ ສາຍພານເປັນອຸປະກອນທີ່ມີໜ້າທີ່ກຳນົດການເຮັດວຽກຂອງຈັງຫວະລົດ ແລະ ຄວນປ່ຽນເວລາໃດ? ມື້ນີ້ ມີຄຳຕອບມາໄຂຂໍ້ສົງໃສຂອງທ່ານໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ.

ສາຍພານແມ່ນຫັຍງ?

ສາຍພານມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການກຳນົດຈັງຫວະຂອງລົດ ເຊັ່ນ: ດູດ ອັດ ຄາຍ ລະເບີດ ຊື່ງຖ້າອະທິບາຍໃຫ້ແຈ້ງແມ່ນສາຍພານຈະມີໜ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ກຳລັງຈາກກ້ານສູບໄປຫາສານພານ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາຍພານຈີ່ງເຜີຍແຜ່ກຳລັງໄປຫາກະເດືອງອີກເທື່ອໜື່ງ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເປີດກັບປິດວາວຂອງໄອດີ ແລະ ທໍ່ ແຕ່ຖ້າເກີດຂື້ນແບບກະທັນຫັນອາດເຮັດໃຫ້ກ້ານສູບ ຫຼື ລູບສູບແຕກ ແລະ ວາວຄົດງໍ ນອກຈາກນີ້ຖ້າລົດດັບຢ່າພະຍາຍາມສະຕາດເຄື່ອງຂື້ນມາໃໝ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລົດເສຍຫາຍໜັກກ່ວາເກົ່າ.

ເວລາໃດຄວນປ່ຽນສາຍພານ?

ສຳລັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍພານ ສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ 100,000 ກິໂລແມັດ ຖ້າທ່ານໃດຮູ້ໂຕແລ້ວວ່າອາຍຸການໃຊ້ງານໃກ້ເຖີງໄລຍະປ່ຽນກໍ່ຄວນຈະຮີບປ່ຽນທັນທີ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເຖີງ 100,000 ກິໂລແມັດ ຫຼື ຍາວໄປອີກຈັກ 1,000 -10,000 ກິໂລແມັດ ເພາະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສານພານຈະຂາດເມື່ອໃດ ຖ້າສາຍພານຂາດລະຫວ່າງກາງທາງ ທ່ານອາດຈະເສຍເງີນຫຼາຍເພຶື່ອສ້ອມແປງ ຫຼື ຖ້າເພໜັກແດ່ອາດຈະໄດ້ຍົກຈັກເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້.