ເວລາໃນການໂພສ໌ຄອນເທັນຕ່າງໆ ໃນ Social Media ກໍ່ມີສ່ວນໃຫ້ຄົນຕິດຕາມເຂົ້າເຖີງໂພສ໌ເຮົາຫຼາຍຄືກັນ ແຕ່ການເຮັດຄອນເທັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ກົງກັບເປົ້າໝາຍໃຫ້ຄົນຕິດຕາມເຮົາແມ່ນກໍ່ເປັນເລື່ອງສຳຄັນຄືກັນ.

ໄລຍະເວລາໂພສ໌ໃນ Instagram

Instagram ເປັນ Social ທີ່ເຮັດມາໃຊ້ກັບມືຖື ແລະ ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ ໂດຍຄັງຮູບພາບຂອງ Instagram ຈະເນັ້ນສະແດງໂພສ໌ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສົນໃຈ ແລະ ມີ engagement ເປັນຫຼັກ ເພາະສະນັ້ນໄລຍະເວລາໂພສ໌ອາດຈະບໍ່ໄດ້ມາເປັນອັບດັບທຳອິດ ສະເໝີໄປ.

ໄລຍະເວລາໂພສ໌ໃນ Facebook

Facebook ແມ່ນເພດທີ່ມີຄົນໃຊ້ຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ ຄວນໂພສ໌ໃນໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ທ້າຍອາທິດ ເຊີ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ຄົນນິຍົມໃຊ້ Facebook ຫຼາຍ.

ຄວນໂພສ໌ໃນໄລຍະເວລາ ຕອນເຊົ້າເວລາ 8:00-9:00 ໂມງ ເພາະເປັນໄລຍະຄົນຕື່ນນອນ ຫຼື ອອກໄປເຮັດວຽກ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະກວດເບີ່ງ Social ຕອນທ່ຽງເວລາ 12:00-13:00 ໂມງ ເພາະເປັນໄລຍະພັກຜ່ອນທີ່ຄົນຈະເຂົ້າເບີ່ງຫຼາຍ ແລະ ໄລຍະເວລາທ້າຍອາທິດຄວນໂພສ໌ ວັນພະຫັດ ແລະ ວັນອາທິດ ເວລາ 10:00-12:00ໂມງ.

 ໄລຍະເວລາໂພສ໌ໃນ Twitter

Twitter ຈະສະແດງແຕກຕ່າງຈາກ Facebook ຊື່ງຈະເນັ້ນສະແດງທະວີດໃໝ່ໆ ໃນເວລານັ້ນ.

ຄວນໂພສ໌ໃນໄລຍະເວລາເລີກວຽກປະມານ 17:00-18:00 ໂມງ ແລະ ຕອນຄໍ່າເວລາ 10:00-12:00 ໂມງ ເພາະຄົນມັກເຂົ້າເບີ່ງຫຼາຍ.