ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ເເລະ ປົກປ້ອງຕົວຕົນໃນໂລກອອນລາຍ ຈາກພວກໂຈນລັກຂໍ້ມູນ. ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ Facebook ເພື່ອກະຈາຍຂ່າວ, ຄຳເຫັນ ເເລະ ມຸມມອງນັ້ນ ຍິ່ງສຳຄັນ, ເພາະວ່າບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ອາດເອົາຕົວຕົນຂອງທ່ານໄປອ້າງອີງ ເເລະ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບໍ່ດີຕໍ່ໂຕທ່ານໄດ້. ຄືກັບເຄື່ອງມືການບໍລິການ ຫຼື ເຄື່ອງມືອອນລາຍອື່ນໆທີ່ທ່ານໃຊ້ປະຈຳວັນຕັ້ງເເຕ່ການທະນາຄານ ເເລະ ການຊ໋ອບປິ້ງ ຈົນເຖິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍອື່ນໆ Facebook ມີຄຸນສົມບັດ, ກົດລະບຽບ ເເລະ ເຄື່ອງມືຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຕົວຕົນ ເເລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຈາກກຸ່ມຄົນຮ້າຍຈຳນວນນີ້.

ນີ້ເເມ່ນ 5 ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວມປອດໄພຂອງຕົນ ເເລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານຕື່ມໄດ້ໃນ ເພຈ Facebook ຜ່ານ ການຕັ້ງຄ່າ >ທົ່ວໄປ>ຄວາມປອດໄພ ເເລະ ການເຂົ້າລະບົບ.

  1. ເເມ່ນຂ້ອຍບໍ່? ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານເຂົ້າບັນຊີ – ສະເເດງເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ ເເລະ ດ້ວຍອຸປະກອນປະເພດໃດ. ຄຸນສົມບັດນີ້ເໝາະກັບກໍລະນີເມື່ອພົບເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກໂຕທ່ານເອງ, ທ່ານສາມາດ ອອກຈາກບັນຊີທ່ານໄດ້ ໂດຍກົດປຸ່ມ “ອອກຈາກລະບົບ” ຂອງສະຖານທີ່ ເເລະ ອຸປະກອນນັ້ນ.ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມັກເຂົ້າບັນຊີ ຜ່ານອຸປະກອນຄອມພິວເຕີສາທາລະນະ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເເມ່ນຂອງຕົນນັ້ນ ຂໍເເນະນຳໃຫ້ເຂົ້າກວດສອບເລື້ອຍໆເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ.
  2. ເເມ່ນເຈົ້່າບໍ່? ພວກເຮົາເເນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ເເຈ້ງເຕືອນຖ້າມີການເຂົ້າບັນຊີທີ່ຜິດປົກກະຕິ(Get alerts about unrecognized logins) .  ໂດຍເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເເຈ້ງເຕືອນຜ່ານບັນຊີ Facebook, Facebookmessenger ເເລະ ອີເມວຂອງທ່ານ ເພື່ອເເຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນຊີຂອງທ່ານມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານອຸປະກອນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ຄືກັບຂ້າງເທິງ(ຂໍ້ທີ 1), ທ່ານສາມາດສັ່ງໃຫ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກລະບົບໂດຍກົດປຸ່ມ “ອອກຈາດລະບົບ”.
  3. ລະຫັດທີ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ ຫຼາຍຄົນມັກໃຊ້ລະຫັດທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພພໍ, ລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ ເເລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງ; ບັນຫາເເມ່ນວ່າຜູ້ອື່ນກໍ່ສາມາດເດົາ ຫຼື ທວາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການໃຊ້ລະຫັດທີ່ຍາກເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຄາດເດົາໄດ້. ດີທີ່ສຸດເເມ່ນໃຫ້ໃຊ້ໂຕໜັງສື, ໂຕເລກ ເເລະ ໂຕອັກສອນອື່ນໆ ປົນກັນເພື່ອ ໃຫ້ມີຄວາມເເຕກຕ່າງ ເເລະ ເເນະນຳໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດເລື້ອຍໆ ໂດຍເຂົ້າໄປ “ປ່ຽນລະຫັດ” ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.          
  4. ການປ້ອງກັນ 2 ເທົ່າ ອີກວິທີໜຶ່ງໃນການເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນບັນຊີຂອງທ່ານເເມ່ນ ການໃຊ້ ການຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຕົນ 2 ເທົ່າ (Two-factor authentication ຫຼື 2FA) ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ. 2FA ເຮັດໃຫ້ ເພຈ Facebook ຂອງທ່ານປອດໄພຂຶ້ນ, ເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນດ້ວຍຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ເພື່ອສະເເດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີນັ້ນ ເເລ້ວຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ – ສ່ວນໃຫຍ່ເເມ່ນໃຫ້ໃສ່ ລະຫັດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ເເລ້ວ ກໍໃສ່ ລະຫັດພິເສດ ທີ່ລະບົບຈະສົ່ງເປັນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເບີມືຖືທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນກັບບັນຊີນີ້. ການປ້ອງກັນ 2 ເທົ່ານີ້ ມັກນໍາໃຊ້ໂດຍ ທະນາຄານ ເເລະ ການບໍລິການອອນລາຍອື່ນໆທີ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຂໍ້ມູນການເງິນ. ພາຍຫຼັງທີ່ບັນຊີຂອງທ່ານມີການປ້ອງກັນທີ່ດີເເລ້ວ, ທ່ານສາມາດກຳນົດ ໃຫ້ອຸປະກອນໜ່ວຍໃດໜ່ວຍໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າບັນຊີເລື້ອຍໆເປັນ ເຄື່ອງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ (Authorized Logins)ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະຫັດພິເສດໄດ້ ເເລະ ກໍສາມາດ ສ້າງ ລະຫັດສໍາລັບແອັບພິເຄຊັນ (App Passwords)ໄດ້ອີກດ້ວຍ.
  5. ເພີ່ມເພື່ອນມິດສະຫາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ Facebook ມີຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ໂດຍການກໍານົດໝູ່ທີ່ທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້ 3 ເຖິງ 5 ຄົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າບັນຊີທ່ານ (Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out).ຄຸນສົມບັດໂຕນີ້ເໝາະກັບກໍລະນີທີ່ທ່ານພົບບັນຫາ ໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຊັ່ນ: ມີຄົນລັກເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານເເລ້ວ ປ່ຽນ ອີເມວຫຼື ລະຫັດ. ການນໍາໃຊ້ພຽງກົດທີ່ ເລືອກເພື່ອນທີ່ສະນິດ (Choose friends > ChooseTrusted Contacts)ເເລ້ວພິມ ຊື່ຂອງໝູ່ສະນິດຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ເເລ້ວກົດ ຢືນຢັນ. ເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າລະບົບເເບບປົກກະຕິໄດ້ ລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານສົ່ງ URL ພິເສດ ໃຫ້ໝູ່ສະນິດຂອງທ່ານ ເມື່ອໝູ່ຂອງທ່ານກົດເຂົ້າໄປເເລ້ວ ຈະໄດ້ລະຫັດກູ້ຄືນມາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ກັບເຂົ້າບັນຊີທ່ານຄືນໄດ້.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: Famai Media Sole Company Limited)