ມື້ກ່ອນໄດ້ຂຽນເຖິງ ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງ ທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນທາງປະກົດການທີ່ສະແດງອອກໃນຕົວບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ.

ມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຖິງ ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານບັນດາປະກົດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1). ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບໂຄງການດຳເນີນງານການເມືອງ; ກົດລະບຽບຂອງພັກ; ມະຕິ; ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ; ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ; ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເທິງ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່; ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ; ຫົວໜ່ວຍ; ທ້ອງຖິ່ນ; ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງວົງຄະນາຍາດ.

2). ປະຕິບັດຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກບໍ່ເຂັ້ມງວດ; ສະແດງອອກຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ແມ່ນການປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຫຼັກການນຳພາກົມກອງ; ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບໃນບັນຫາການສົນທະນາຄົ້ນຄວ້າ; ປຶກສາຫາລື ຫຼື ລົງຄະແນນ ຕັດສິນບັນດາບັນຫາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມກອງ; ການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ທົ່ວເຖິງ; ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ; ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ.

3). ບາງອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ເມື່ອມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແຍກໂຕ ຍຸບເຂົ້າ; ທ້ອນໂຮມ ຫຼື ຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ກົມກອງລວມໝູ່ກໍ່ຍັງຈົງໃຈອອກມະຕິ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນສິດອຳນາດ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

4). ມີອົງຄະນະພັກ; ຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຊຸດໃໝ່ ທີ່ຮູ້ວ່າ: ຊຸດກ່ອນໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິ; ແຜນນະໂຍບາຍ; ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ທັນເໝາະສົມ ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປັບປຸງ ຫຼື ດັດແກ້ໃຫ້ທັນເວລາ ແຕ່ເຮັດຜິດຊ້ຳອີກ; ມີບາງກໍລະນີຄະນະພັກຂັ້ນເທິງເຫັນວ່າ: ຂັ້ນລຸ່ມໃຊ້ແຜນນະໂຍບາຍ; ມະຕິ; ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຜິດພາດ ກໍ່ບໍ່ຢາກແຕະຕ້ອງຢ້ານເປັນຈຸດອ່ອນປ່ອຍໃຫ້ແກ່ຍາວຜ່ານຫຼາຍສະໄໝສົ່ງຜົນຍ້ອນຫຼັງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຮ້ອນໃນສັງຄົມ ພາໄປເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມກ້ອນ-ພັກພວກກາຍເປັນຈຸດອ່ອນໃຫ້ສັງຄົມກ່າວຂານ.

5). ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຂາດການຕື່ນຕົວ, ການສຳຫຼວດຕົວເອງ; ຕຳນິຕິຕຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມໝູ່ຂອງອົງຄະນະພັກ ເມື່ອເຫັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ບໍ່ຢາກແຕະຕ້ອງຈົ່ງຈຽມກັນ, ປົກປິດການລະເມີດຂອງສະມາຊິກໃນການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ; ຢ້ານເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຂັ້ນເທິງຈຶ່ງບໍ່ລາຍງານ ຫຼື ລາຍງານແບບດອກໄມ້.

6). ລວມໝູ່ອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ສະແດງອອກໃນການປະກາດໃຊ້ບັນດາມະຕິ; ແຜນນະໂຍບາຍ; ນະໂຍບາຍ; ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ກົມ-ກອງລວມໝູ່ຕາມທິດ “…ຂັ້ນເທິງວາງນະໂຍບາຍອອກ ຂັ້ນລຸ່ມມີນະໂຍບາຍຮັບມື…”

7). ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງ; ໜ້າທີ່: ຂອບເຂດສິດອຳນາດ; ຖານະບົດບາດຂອງອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ວາງແຜນນະໂຍບາຍ; ລະບຽບການບໍລິຫານອອກເອົາເອງ ສ້າງເອກະສານບໍ່ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ; ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ; ບຸກຄົນ; ວິສາຫະກິດ…ແນໃສ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່.

8). ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຕົວຈິງແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະລິມານໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ແລ້ວກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບຢ່າງແນບນຽນ; ມິດຊິດ ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາອັນຍາວ ຫຼື ສັ້ນ; ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍທັນທີປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້.

ບົດຮຽນຈາກການພັງທະລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ເອີຣົບຕາເວັນອອກເປັນຫຼັກຖານພະຍານຕົວຈິງຂອງປະກົດການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງບຸກຄົນ; ສະມາຊິກພັກພາໄປເຖິງການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຈາກພາຍໃນຂອງແຕ່ລະລັດ; ແຕ່ລະປະເທດ; ແຕ່ລະຊົນຊາດ… ກ້າວໄປເຖິງການຍື່ນມືເຂົ້າມາຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປໍລະປັກຢູ່ທາງນອກຂອງຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ ເພື່ອເປົ້າໝາຍມ້າງເພທຳລາຍທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ; ເສດຖະກິດ; ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລ້ວເຖິງທີ່ສຸດລະບອບກໍ່ຖືກພັງທະລາຍ%

ໂດຍ: ທິດດີ