ທ່ານ ສີສຸ້ຍ ພັດທະນາ ບ້ານ ອຸດົມສຸກ ເມືອງເຊໂປນ ຕາງໜ້າຄອບຄົວຕົວແບບ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 11 ຂອງຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງ ໂປນ ລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງ ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໂດຍກໍາແໜ້ນແລະເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາ,ຕໍ່ກັບການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ,ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງຄອບຄົວ ທ່ານ ສີສຸ້ຍ ກໍ່ໄດ້ຊອກທຸກເງື່ອນໄຂ ໃນການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຕົນໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃນຄອບຄົວມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 6 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2014-2016 ໄດ້ສ້າງໜອງສະລ້ຽງປາ 3 ໜອງໂດຍນຳໃຊ້ທຶນຕົນເອງປະກອບກັບແນວຄິດຈິດໃຈທີ່ມັກ-ຮັກວຽກງານທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ສະແຫວງຫາທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ,ໂດຍມີທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 10 ລ້ານກີບ, ຜົນລາຍຮັບສະເລ່ຍປະມານ 20 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ແລະ ໄລຍະຕໍ່ມາຕົ້ນປີ 2017 ໄດ້ສ້າງໜອງສະຕື່ມຈໍານວນ 2 ໜອງລວມເປັນ 5 ໜອງນອກນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດປະເພດ: ງົວ , ເປັດ, ໄກ່ ແລະ ປູກກ້ວຍຈໍານວນໜຶ່ງ ທັງໝົດແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມພາກພູໃຈໃນການຜະລິດ ທາງດ້ານວຽກງານກະສິກຳໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ, ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: ເພິ່ງຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໄປເທື່ອລະກ້າວ, ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາ ແລະ ກຸ້ງໄດ້ 20 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ຂາຍສັດລ້ຽງ,ສັດປີກໄດ້ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ຈາກການຂາຍກ້ວຍ, ພືດຜັກສວນຄົວໄດ້ 3 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈາກການບໍລິການກິນດື່ມປະມານ 15 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ, ສັງລວມແລ້ວໃນປີ 1ຄອບຄົວທ່ານ ສີສຸ້ຍ ພັດທະນາ ຈະມີລາຍຮັບປະມານ 48.000.000 ລ້ານກວ່າກີບ,ບັນດາລາຍຮັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

savannakhet medialaos