ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈໍາການ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ, ມີບັນດາຄະນະກໍາມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ, ຜູ້ປະສານງານຈາກ ບັນດາກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຮັບຟັງ, ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ທາງກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໄດ້ນໍາສະເໜີເປັນຕົ້ນ ບົດລາຍງານສະພາບໄພພິບັດ ແລະ ການແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020, ແຜນການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ປີ 2020, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ກາເຄື່ອງໝາຍຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນຕໍ່ໜ້າ ກໍຄື ໄລຍະນີ້ຫາທ້າຍ ປີ 2020, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມກັນສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການ, ຄາດໝາຍຈັດລຽງບູລິມະສິດຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນ ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນສະເໜີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ ການສະເໜີຮັບຮອງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ການສ້າງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄລຍະປີ 2021-2025 ແລະ ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສ້າງແຜນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ແຜນການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ການເລັ່ງໃສ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດໃນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການເພີ່ມທະວີວຽກງານການຝືກອົບຮົມ ແລະ ການສາທິດຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ການໂຄສະນາ ປູກຈິດສໍານຶກແກ່ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນດ້ານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ອື່ນໆ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)