23.8.2019
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສ້າງຂະບວນການເພື່ອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ດັ່ງນັ້ນມາໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2019 ນີ້ຄະນະກໍາມະການສ້າງຂະບວນການເພື່ອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວສ້າງຂະບວນການອະນາໄມຕາມເສັ້ນທາງ ແລະບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ ທີ່ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂດຍມີຄະນະກໍາມະການສ້າງຂະບວນການ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານໂນນສະຫວ່າງເຂົ້າຮ່ວມອອກແຮງງານສ້າງຂະບວນການຄັ້ງນີ້, ໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນອະນາໄມຖ່າງປ່າຕາມເສັ້ນທາງແຕ່ລະເສັ້ນພາຍໃນເມືອງ, ເກັບພາສະນະປະເພດກະໂປະ, ກະປ໋ອງ ແລະພາສະນະອື່ນໆທີ່ມີນໍ້າຂັງເພາະອາດເປັນບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງຍຸງລາຍ, ພົ່ນຢາຂ້າໜອນນ້ໍາໃນຈຸດຕ່າງໆທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມຂັງທີ່ເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ

ພ້ອມທັງໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວິທີກໍາຈັດໂດຍປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປໍປາບປາມຍຸງລາຍຄື: 1 ປິດຝາພາສະນະທີ່ມີນໍ້າໃນຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ແລະນອກເຮືອນ, 2 ປ່ຽນນໍ້າໃນພາສະນະ 3 ປ່ອຍປາຫາງນົກຍູງ, 4 ປັບປຸງສິ່ງແວັດລ້ອມ, 5 ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສໃນທຸກໆອາທິດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ, ພາຍໃນບ້ານໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະເສຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຈາກໄຂ້ຍຸງລາຍອີກດ້ວຍ.

ນອກນັ້ນທາງຄະນະກໍາມະການສ້າງຂະບວນການເພື່ອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍຍັງສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວສ້າງຂະບວນການເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໃນຈໍານວນ 28 ບ້ານ
#savannakhet #medailaos