ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2020 ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມຄະນະທີມງານ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ການລ້ຽງດູເດັກ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.

ເຊີ່ງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນອີກນຶ່ງກິດຈະກຳທີ່ອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຫັນເຖີງຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ.

ກິດຈະກຳທ້ອນເງິນ ຂອງກຸ່ມບ້ານລາດຫີນ ແລະ ບ້ານຕະມໍຢອດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນໃນກຸ່ມບ້ານເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈຳນວນ 50 ຄົນ, ຍິງ 40 ຄົນ. ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນກຸມພາ ປີ 2020. ຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດເກັບເງິນຄັງໄດ້ 37.243.000 ກີບ.

ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການແກ້ໄຂ-ບັນເທົາທຸກໃນຍາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນກຸ່ມບ້ານດັ່ງກ່າວ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍການໃຫ້ທຶນຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

#medialaos