ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ​ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019 ນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ​ໄດ້ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ແລ້ວ 6 ເມືອງ, ມີ 121 ບ້ານ, ປະຊາຊົນ 8.300 ຄອບຄົວ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ​ເນື້ອ​ທີ່ນາປີຖືກນໍ້າຖ້ວມ 227.087 ເຮັກຕາ.

ສຳ​ລັບ​ເມືອງ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ປະກອບ​ມີ: ເມືອງໜອງບົກ ນ້ຳຖ້ວມ 36 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ ນາປີຖືກນໍ້າຖ້ວມ 2.152 ເຮັກຕາ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຖືກຖ້ວມ 5 ເສັ້ນ, ມີ 9 ຈຸດ, ຍາວ 4.150 ກິໂລແມັດ, ຂົວຖືກນໍ້າຖ້ວມ 3 ແຫ່ງ; ເມືອງຍົມມະລາດ ນໍ້າຖ້ວມ 8 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາ ປີຖືກນໍ້າຖ້ວມ 517 ເຮັກຕາ; ເມືອງໄຊບົວທອງ ນໍ້າຖ້ວມ 4 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາປີຖືກນໍ້າຖ້ວມ 638,8 ເຮັກຕາ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຖືກຖ້ວມມີ 4 ຈຸດ, ຍາວ 3.500 ແມັດ, ໂຮງຮຽນຖືກ ນໍ້າຖ້ວມ 2 ຫລັງ; ເມືອງບົວລະພານໍ້າຖ້ວມ 33 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາປີຖືກນໍ້າຖ້ວມ 2.847 ເຮັກ ຕາ; ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ນໍ້າຖ້ວມ 18 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາປີຖືກນໍ້າຖ້ວມ 2.115 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 770 ເຮັກຕາ; ເມືອງມະຫາໄຊ ນໍ້າຖ້ວມ 22 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 1.352 ເຮັກຕາ, ເສັ້ນ ທາງຄົມມະນາຄົມຖືກນໍ້າຖ້ວມ 5 ຈຸດ, ຍາວ 11,7 ກິໂລແມັດ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ກໍໄດ້ມີ ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນພ້ອມທັງອອກແຈ້ງການຫາ 10 ຕົວເມືອງ​ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າຂອງ, ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ, ແມ່ນໍ້າສາຂາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ເມືອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຂດແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ, ສ້າງແຜນແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບເປັນອັນລະອຽດຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງອໍານາດການປົກຄອງ ແຕ່ລະຂັ້ນແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມສະພາບການດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ.