3 ຈຸດທີ່ສ່ຽງຢູ່ໃບໜ້າມີຄື:

ຕາ ບໍ່ຄວນສີຕາ ເພາະເຊື້ອພະຍາດສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງທໍ່ລະບາຍນໍ້າຕາໄດ້

ດັງ ບໍ່ຄວນຈັບດັງເລື້ອຍໆ ເພາະເຊື້ອພະຍາດມັກເຂົ້າທາງຮູດັງ ສູ່ລະບົບຫາຍໃຈໄດ້

ປາກ ບໍ່ຈັບປາກ ເພາະເຊື້ອພະຍາດສາມາດເຂົ້າສູ່ທາງລະບົບຫາຍໃຈຈາກທາງນີ້ໄດ້

ເຊື້ອພະຍາດຈະເຂົ້າສູ່ຄົນໂດຍຜ່ານການໄອ ຈາມ ການສຳຜັດໂດຍກົງ ກັບສານຂັດຫຼັ່ງ ເຊັ່ນ: ຂີ້ມູກ ນໍ້າລາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈີ່ງມີ 3 ຈຸດສ່ຽງຢູ່ໃບໜ້າ ແລະ ຄວນຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ມືຈັບ