ເມື່ອມາຮອດຍາມນີ້ຄຽງຄູ່ກັບທຳມະຊາດພູຜາປ່າໄມ້ປ່ຽນສີຂຽວງາມອຸ່ມທຸ່ມກຳລັງແຕກໜໍ່ຊໍ່ໃບ ແລະ ດວງດອກສວຍງາມສະດຸດຕາໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງໜ້າພາກພູມໃຈນີ້ ພວກເຮົາຍັງເຫັນພາບທີ່ໜ້າເສົ້າ ແລະ ເປັນຫ່ວງຫລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການສູນເສຽປ່າໄມ້ທຳມະຊາດໄປໃນແຕ່ລະປີເປັນຈຳນວນຫລາຍພັນເຮັກຕາ ຄືຍັງມີປະຊາຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຍັງພາກັນຖ່າງປ່ເຮັດໄຮ່ ແລະ ຈູດໄຮ່ທັງຈູດປ່າດົງດິບ, ປ່າເຫລົ່າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດສາຍພູ, ຮ່ອມພູ ແລະ ປ່າໄມ້ຕົ້ນນໍ້າໃນແຕ່ລະປີທັ້ງໆ ທີ່ຂັ້ນເທິງມີກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າໂດຍມອບໃຫ້ຄະນະນໍາຂອງເມືອງ ແລະ ບ້ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ກໍ່ຍັງເກີດມີໃຫ້ເຫັນເປັນປະຈຳໃນລະດູການນີ້ຢູ່.

ການຈູດໄມ້ທຳລາຍປ່າມັນມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວຍ້ອນອາດເກີດຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຄືຈູດແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຝຸ່ນໃໝ່ ແລະ ຈະໄດ້ປ່າໄມ້ໃໝ່, ບາງຄັ້ງກໍ່ຈູດເພື່ອລ່າເນື້ຶອ… ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ເສຽຫາຍທັງນັ້ນຄືປ່າໄມ້ກຳລັງເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນມານັບເປັນແສນຖືກໄຟເຜົາກ້ຽງ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງຫລາຍສິບປີຖືກລົ້ມລົງ ແລະ ໃນເຂດພາກເໜືອຄືຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ… ຍົນຂຶ້ນລົງບໍ່ໄດ້ ນອກນັ້ນແມ່ນກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ 2,5 PM ທຳລາຍສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ກະໂຕຜູ້ຈູດປ່ານັ້ນເອງ.

ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ແທນປະຊາຊົນຊຸດທີ IX ທີ່ກໍາລັງປະຊຸມກັນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນມື້ນີ້ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງເພີິ້ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສູງ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນປ່າໄມ້ທີີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຈະຖືກບົກແຫ້ງໄປພ້ອມການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ຢ່າງຊະຊາຍດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ ຂະນະດຽວກັນນີ້ພັກລັດຂັ້ນເທິງຄວນສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ດ້ວຍຫລາຍມາດຕະການເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງອາຊີບຄົງທີ່ເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກພືດປອດສານພິດໃຫ້ຊາວພູດອຍ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມິດຕໍ່ທຳມະຊາດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຈຶ່ງຈະມີປ່າໄມ້ສົດຊື່ນ ແລະ ມີອົກຊີແຊນ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທາງທຳມະຊາດທີ່ດີໃຫ້ປະເທດເຮົາໃນອະນາຄົດເປັນຢ່າງດີ (ຂໍຂອບໃຈທ່ານອະນຸພອນທີ່ໃຫ້ຮູບປະກອບໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ).

ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ