ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນາ 2021ທີ່ສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ຂອງຫ້ອງການກະສີກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງຊາວໝຸ່ມຕະລຸມບອນເມືອງລະຄອນເພັງໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານຮ່າຍເບົ້າດີນຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ຕາມແຜນຂອງຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ແມ່ນຈະຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 200,000 ເບ້ຍ.


ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຮ່າຍເບົ້າໄດ້ທັງໝົດ12 ພັນກວ່າເບົ້າ/ແກ່ນ ລົງແກ່ນໄດ້ 5 ພັນກວ່າ ເບົ້າ ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນໄດ້ຈັດຕັງປະຕິບັດ ຮ່າຍເບົ້າເພື່ອກ້າເບ້ຍໄດ້ 2 ພັນເບົ້າ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການກະກຽມໃສ່ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ.

ນອກນີ້ທາງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຍັງມີຝຸ່ນຊີວະພາບປະສະຈາກສານເຄມີ ສາມາດໃສ່ດອກໄມ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໄດ້ ເຊິ່ງເປັນຝຸ່ນທີ່ບໍ່ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ກັບພືດຜັກທົ່ວໄປທີ່ປູກກິນໃນຄົວເຮືອນໄດ້ອີກ.

ພາບ-ຂ່າວ: ກິນດາວັນ