ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ວິທີການ ມາດຕະການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ສາມາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເຊີ່ງທຸກໂຄງການຕ້ອງຜ່ານການປະເມີນ, ບໍ່ຮັບເອົາໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຜົນການປະເມີນ ຫຼື ຜົນປະເມີນໃນລະດັບຕໍ່າເຂົ້າແຜນ, ໄດ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາທ້ອງຖີ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກຈຸດສຸມ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ກໍ່ຄືບັນດາຄາດໝາຍທີ່ສະພາໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວໃຫ້ບັນລຸຜົນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນລັດຖະບານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເປັນລະບົບ.