ຫາກເພື່ອນຜູ້ອ່ານຕິດຕາມຂ່າວສານ-ບ້ານເມືອງຈະຮູ້ວິກິດຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ Covid-19 ນັ້ນມາຮອດປະເທດເຮົາແລ້ວ! ໃນຂະນະທີ່ຂຽນບົດນີ້ແມ່ນມີ 8 ຄົນແລ້ວທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າຕິດເຊື້ອ.

ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າການຕິດເຊື້ອນີ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການຖືເບົາວິໃນຕົນເອງ.. ແພດໝໍເຕືອນໃຫ້ກັກໂຕເອງແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຈຸດນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງບັນຫາຂື້ນ ແລະ ພ້ອມ ກັນແກ້ໄຂຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດຕາມລະບຽບກົດໝາຍບໍ່ຊັ້ນແກ້ບໍ່ຕົກ. ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ; ຄົນໃກ້ຊິດກັບຄົນຕິດເຊື້ອແລ້ວບໍ່ຍອມກັັກຕົນເອງເພື່ອຕິດຕາມອາການເປັນເວລາ 14 ວັນ ຕາມແພດໝໍສັ່ງນັ້ນມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 199 ວ່າດ້ວຍການແຜ່ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊີ່ງມີການລົງໂທດສູງສຸດຖືກຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 7 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50 ລ້ານ ຫາ 70 ລ້ານກີບ ອັນນັ້ນເວົ້າໃນແງ່ກົດໝາຍນໍ?.. ແຕ່ຖ້າເວົ້າໃນແງ່ຈະລິຍະທໍາ ຫຼື ວ່າສິນທໍາ; ຄຸນສົມບັດແລ້ວແຮ່ງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ເພາະວ່າຄົນແມ່ນສັດປະເສີດແຕ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ແມ່ນວິໃນຂອງສັດປະເສີດແລ້ວກໍ່ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນ; ຄັນບໍ່ແມ່ນຄົນແລ້ວກໍ່ແມ່ນສັດເດຍລະສານນັ້ນເອງ.

ວິໃນອີກອັນໜື່ງແມ່ນການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈັດງານທີ່ລວມຕົວກັນເກີນ 10 ຄົນ ໂດຍສະເພາະງານດອງແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງບໍລິສັດດື້ເຮັດຢູ່! ອາທິດຜ່ານມານີ້ກໍ່ມີບາງບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ເຕືອນພະນັກງານຂອງຕົນເອງທີ່ໄປຮ່ວມງານດອງນັ້ນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮືອນ ໃນກຳນົດ 14 ວັນ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກເຖີງການຖືເບົາ ແລະ ບໍ່ຢ້ານກົວພະຍາດທີ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກເລີຍ.

ຢາກສະຫຼຸບວ່າ: ກຸ່ມຄົນກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຍອມກັກກັນຕົວເອງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດໝໍແນະນຳ ຫຼື ມີກໍລະນີໂຕນອອກຈາກສະຖານທີ່ກັກກັນ; ກ່ອນຄົນລະເມີດຈັດງານດອງ ແລະ ອື່ນໆ; ກຸ່ມຄົນສວຍໂອກາດຂາຍສິນຄ້າລາຄາແພງ… ຄວນໄດ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ ນໍາມາລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເກງກົວຢ່າງທັນການ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ພວກນີ້ລອຍນວນຢູ່ໃນສັງຄົມ

ໂດຍ: ທິດດີ