ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2021 ຜ່ານມານີ້; ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 321.806 ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນໂຄງການວຽກງານສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການໃນ ສປປ ລາວ. ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2021 ລະຫວ່າງ ທ່ານ ເຄໂຊ ທາເກວະກະເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຸໂບຕະ ກາສຸມິ ຜູ້ຕາງໜ້າໂຄງການປະຈໍາຫ້ອງການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂອງອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AAR Japan), ເຊິ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຍີ່ປຸ່ນ.

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນຂອງງົບປະມານປີທໍາອິດຂອງໂຄງການ ທີ່ມີໄລຍະເວລາ 2 ປີ ຂອງໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໂຄງການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຄົນພິການໃນປະເທດລາວ”. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກໃສ່ 3 ໜ້າວຽກ ຄື: 1. ການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກໃນການເພາະເຫັດ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ສ້ອມແປງລົດຈັກ. 2. ການສະໜັບສະໜຸນຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາຂອງຜູ້ພິການ. 3. ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ພິການ ດ້ວຍການກຳຈັດສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.

ຕໍ່ຈາກນີ້, ອົງການ AAR ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການປະຈໍາແຂວງອຸດົມໄຊ ຂອງສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ (LDPA). ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານທຶນ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອົງການ AAR Japan ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງການມອບລໍ້ນັ່ງຄົນພິການ, ສົ່ງເສີມກິລາຄົນພິການ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີການຈ້າງງານຄົນພິ ການນໍາອີກ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)