ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2021 ຜ່ານມານີ້; ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເປັນມູນຄ່າປະມານ 1.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ໂຄງການ ມີ: ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, 2 ໂຄງການສຶກສາທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ວຽງຈັນ, ໂຄງການທັນຕະແພດທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2021 ລະຫວ່າງ ທ່ານ ເຄອິຈິ ອິວາໂມໂຕະ ອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ກໍຄື ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ JMAS, ອົງການສຸພານິມິດສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (World Vision Japan), ສະມາຄົມເດັກນ້ອຍລາວ (ALC), ອົງການຊ່ວຍເຫລືອສາກົນດ້ານການສຶກສາທັນຕະກຳ (OISDE) ແລະ ອົງການ IV-JAPAN.

ອົງການ JMAS ແມ່ນອົງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນປະເທດລາວ, ການເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີທີ 2 ຂອງທັງໝົດ 3 ປີ, JMAS ໄດ້ແນໃສ່ການເກັບກູ້ລະເບີດ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ລົບລ້າງອຸປະສັກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ແຕກຄົງຄ້າງຢູ່ຫລາຍເຊັ່ນ: ເມືອງແປກ, ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໂຄງການຂະແໜງສຶກສາ 2 ໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫລັກໃນການຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ. ໂຄງການທີ 1 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ World Vision Japan ເຊິ່ງແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງປີທີ 2 ໃນ 3 ປີ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ໄດ້ຝຶກທັກສະການອ່ານໃນຂັ້ນປະຖົມ ທີ່ເມືອງທ່າປາງທອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ສ່ວນອີກໂຄງການໜຶ່ງ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ ALC, ເຊິ່ງແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງປີທີ 3 ແມ່ນປີສຸດທ້າຍ, ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຈະມີການສ້າງຫໍສະໝຸດໃຫ້ແກ່ໂຄງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນແຂວງວຽງຈັນ.ໂຄງການທັນຕະແພດ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບົດໂດຍອົງການ OISDE ກໍ່ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ 3 ປີ, ເຊິ່ງວຽກງານກໍ່ຈະມີການປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວແຂ້ວ, ຫລຸດຜ່ອນພະຍາດ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງຂອງຜົ້ງປາກ ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນແຂວງວຽງຈັນ.

ນອກຈາກນີ້, ກໍຈະມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຜົ້ງປາກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ພະຍາບານ ແລະ ນັກສຶກສາທັນຕະແພດນໍາອີກ. ໂຄງການສຸດທ້າຍຂອງການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໂຄງການຂອງອົງການ IV-JAPAN ທີ່ແມ່ນການມອບການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີທີ 3 ເຊິ່ງແມ່ນປີສຸດທ້າຍເຊັ່ນດຽວກັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ການຊຸກຍູ້ການຈ້າງງານລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍຈະມີການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານໂຮງແຮມ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍວຽກເຮືອນ.

ໃນພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອັກຄະຣາຊະທູດ ອິວາໂມໂຕະໄດ້ກ່າວຊື່ນຊົມຕໍ່ຄວາມພະຍາ ຍາມຂອງບັນດາອົງການເຫລົ່ານີ້ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນຂັ້ນຮາກຖານຂອງປະເທດລາວ. ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນວີກິດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນກໍ່ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຂອງບັນດາ INGO ໃຫ້ທີ່ສຸດ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)