ຄົນເກີດວັນອາທິດ ບັນຫາເລີ່ມເຊົາຄຽດ ເພາະເຄ່ຍບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາໄດ້ ເງີນ ຄຳເລີ່ມໄຫຼເຂົ້າມາຫາ ຄູ່ຮັກ ເອົາໃຈໃສ່ກັນຂື້ນຈະດີ.

ຄົນເກີດວັນຈັນ ວຽກໂດຍລວມປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ຕິດບັນຫາ ເງີນ ຄຳ ໄດ້ມາໂດຍບັງເອີນແຕ່ເກັບໄວ້ບໍ່ຢູ່ (ໃຊ້ເງີນເກັ່ງ) ຄູ່ຮັກ ບາງເທື່ອມັກເອົາໃຈຕົນເອງ.

ຄົນເກີດວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ຖືວ່າດີ ການງານດີ ໂຊກລາບເຂົ້າມາ ຄູ່ຮັກທີ່ມີບັນຫາຄາໃຈຈະເຄ່ຍກັນໄດ້ດ້ວຍດີ.

ຄົນເກີດວັນພຸດ ການງານມີເກນກ້າວໜ້າໄດ້ຮັບຂ່າວດີໃນໄວໆ ນີ້ ເງີນ ຄຳໄຫຼເຂົ້າບໍ່ຂາດມື ມີໂຊກລາບໃນການສ່ຽງ ຄົນໂສດ ຈະພົບຄົນຖືກໃຈ.

ຄົນເກີດວັນພະຫັດ ມີເກນໄດ້ໂຊກລາບເຂົ້າມາແບບບໍ່ຄາດຝັນ ການງານ ລະວັງມີບັນຫາກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຄວາມຮັກຈະເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.

ຄົນເກີດວັນສຸກ ຜົນງານເຂົ້າຕາເຈົ້ານາຍ ເຮັດຫັຍງກໍ່ໂດດເດັ່ນ ແຕ່ກໍ່ຫຼີກລ່ຽງຄົນນິນທາບໍ່ໄດ້ ມີໂຊກລາບມາຢ້ຽມ ຄວາມຮັກລະວັງເວລາ ແລະ ກັບຄຳເວົ້າ.

ຄົນເກີດວັນເສົາ ເງີ ນ ຄຳ ໄຫຼມາບໍ່ຂາດມື ການງານກ້າວໜ້າຜົນງານດີກ່ອນເກົ່າ ຄູ່ຮັກບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ຄວນອົດທົນໃຫ້ອີກຝ່າຍໜື່ງ.