ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສໍາລັບແຂວງເຊກອງແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະກອບມີ284ໂຄງການ ມູນຄ່າ61ຕື້ກວ່າກີບ ແລະທຶນຊຸມຊົນສົມທົບອີກຈໍານວນໜຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກໍາ, ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ.
ໃນອາທິດຜ່ານມາ ຫ້ອງການປະສານງານ ທລຍ ປະຈໍາແຂວງເຊກອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຈຸດສຸມພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ຮ່າງແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄລຍະ 2020-2030 ຂຶ້ນ ທີ່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງ ໂດຍມີທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ສົມຫວັງ ຂໍາມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງ; ພ້ອມນີ້ ກໍມີທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງພະແນກ, ຫ້ອງການພ້ອມດ້ວຍວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ພົມມາ ວໍລະສິງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈໍາແຂວງເຊກອງໄດ້ລາຍງານວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄລຍະທີ 1 ຫາໄລຍະທີ 3 ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2010-2019 ມີທັງໝົດ 284 ໂຄງການມູນຄ່າ 61,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນຊຸມຊົນສົມທົບ 6,6 ຕື້ກວ່າກີບ ໄດ້ຈັດສັນເຂົ້າໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ທຸກຍາກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ.
ໂດຍການປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນນອນໃນ 4 ຂະແໜງການຄື: ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ 118 ໂຄງການມູນຄ່າ 26,8 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນ ທລຍ 24,9 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 1,8 ຕື້ກວ່າກີບ; ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 112 ໂຄງການມູນຄ່າ 26 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນ ທລຍ 23,19 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 2,8 ຕື້ກວ່າກີບ; ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ 29 ໂຄງການມູນຄ່າ 9,12 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນ ທລຍ 8,31 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 812 ລ້ານກວ່າກີບ; ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ 25 ໂຄງການມູນຄ່າ 6,46 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນ ທລຍ 5,29 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 1,16 ຕື້ກີບ.
ສໍາລັບທິດທາງແຜນການໃນປີ 2020, ທ່ານ ພົມມາ ວໍລະສິງ ກ່າວວ່າ: ຫ້ອງການປະສານງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈໍາແຂວງເຊກອງໄດ້ປະກອບເອກະສານບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ບ້ວງທຶນລັດຖະບານ) ມີທັງໝົດ 19 ໂຄງການມູນຄ່າ 3,2 ຕື້ກີບ ໂດຍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງລະມາມ 4 ໂຄງການ, ເມືອງກະລຶມ 7 ໂຄງການ ແລະເມືອງດາກຈຶງ 8 ໂຄງການ.

ຂ່າວ : ບູ້ສຸວັນ
Medialaos sekong