ທະນະຄານນະໂຍບາຍສາຂາຈຳປະສັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນແຂວງ ວັນທີ 2 ມີນາ 2021, ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພູທົງ ຄຳມະນີວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ຜູ້ຊິນຳວຽກງານເສດຖະກິດ, ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນະຄານນະໂຍບາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.
ທ່ານ ສາຍຍັນ ພົມມະຈັນ ວ່າການຫົວໜ້າທະນະຄານນະໂບາຍສາຂາຈຳປະສັກ ກໍ່ໄດ້ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິນເຊື່ອຂອງທະນະຄານນະໂຍບາຍຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ປີ 2020 ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງທຶນສິນເຊື່ອທັງໝົດ 28,4 ຕື້ກີບ, ທຶນໄລຍະສັນມີ 4.032 ລ້ານກີບ, ທຶນໄລຍະກາງ 15.858 ລ້ານກີບ, ທຶນໄລຍະຍາວ 8.537 ລ້ານກີບ, ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີ 8,9 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 31,3%, ຍັງຄ້າງປ່ອຍ 19,5 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 68,7%, ສິນເຊື່ອເງິນກູ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ເງິນກູ້ປົກກະຕີ 51.965 ລ້ານກີບ ກວມເອົາ 46,1% ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ, ສິນເຊື່ອເງິນກູ້ກ່າຍສັນຍາ ຫຼື ໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ 60.893 ລ້ານກວ່າກີບ ກວມເອົາ 53,9% ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ, ດອກເບ້ຍຄ້າງມີ 51.107 ລ້ານກວ່າກີບ ກວມເອົາ 42,2% ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ, ສິນເຊື່ອເມືອງເປົ້າໝາຍມີທັງໝົດ 71.373 ລ້ານກວ່າກີບ ກວມເອົາເອົາ 63,3% ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ, ສິນເຊື່ອຈຸດສຸມພັດທະນາມີທັງໝົດ 16.540 ລ້ານກວ່າກີບ ກວມເອົາ 14,6%, ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ, ສິນເຊື່ອບ້ານສາມສ້າງມີ 22.945 ລ້ານກວ່າກີບ ກວມເອົາ 20,3%, ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ, ສິນເຊື່ອນອກເມືອງເປົ້າໝາຍມີ 1.999 ລ້ານກີບ ກວມເອົາ 1,7% ຂອງຍອດເງິນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສິນເຊື່ອໃນ 8 ເມືອງມີທັງໝົດ 177 ບ້ານ, ມີ 8.070 ຄອບຄົວ, ມີ 1.027 ກຸ່ມການຜະລິດ ໃນວົງເງິນ 112.858 ລ້ານກວ່າກີບ,
ສິນເຊື່ອແຍກຕາມໂຄງການປູກຝັງໃນ 8 ເມືອງມີ 142 ບ້ານ 1 ຈຸດສຸມ ມີ 199 ກຸ່ມການຜະລິດ, ມີ 1.210 ຄອບຄົວ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ 13.129 ເຮັກຕາ ໃນວົງເງິນ 52.519 ລ້ານກວ່າກີບ, ລ້ຽງສັດມີ 125 ບ້ານ, ມີ 1 ຈຸດສຸມ, ມີ 72 ກຸ່ມການຜະລິດ, ມີ 2.866 ຄອບຄົວ, ໃນວົງເງິນ 53.545 ລ້ານກວ່າກີບ, ຫັດຖະກຳມີ 3 ເມືອງ, ມີ 9 ບ້ານ, ມີ 10 ກຸ່ມການຜະລິດ, ມີ 66 ຄອບຄົວ ໃນວົງເງິນສິນເຊື່ອ 1.113 ລ້ານກວ່າກີບ, ປຸງແຕ່ງໃນ 3 ເມືອງມີ 2 ບ້ານ, ມີ 7 ຄອບຄົວ ໃນວົງເງິນ 1.142 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະການບໍລິການໃນ 3 ເມືອງມີ 7 ບ້ານ, ມີ 33 ຄອບຄົວ ໃນວົງເງິນ 4.537 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນີ້ມີໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນມີ 2 ໂຄງການໃນປີ 2020 ຄື: ໂຄງການປູກມັນຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະເມືອງສະໝ້ວຍຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໂຄງການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນ ເມືອງຕຸ້ມລານ.
ສຳລັບທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າໄດ້ຂໍອະນຸມັດແຜນຄວາມຕ້ອງການແຫ່ງທຶນສິນເຊື່ອໃນຈຳນວນ 6 ເມືອງມີ 22 ບ້ານ, ມີ 35 ກຸ່ມການຜະລິດ ແລະມີ 274 ຄອບຄົວ ໃນວົງເງິນສະເໜີ 5.724 ລ້ານກີບ ແລະ ສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອບວງທຶນປີ 2020 ທີ່ຍັງຄ້າງປ່ອຍ, ມາປ່ອຍປີ 2021 ມີຈຳນວນ 7.441 ລ້ານກີບ, ພ້ອມທັງເກັບໜີ້ປີ 2021 ຄື: ໜີ້ປົກກະຕີ ແລະໜີ້ຄົບຕາມສັນຍາຈຳນວນ 9.922 ລ້ານກວ່າກີບ, ໜີ້ກາຍສັນຍາມີ 9.716 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ເກັບໜີ້ດອກເບ້ຍຄ້າງຈຳນວນ 8.386 ລ້ານກວ່າກີບ ພ້ອມນັ້ນທີ່ປະຊຸມກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນແຜນການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການເກັບກູ້ໜີ້ສິນຄືນຈາກລູກຄ້າ.
ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ