(ພາບປະກອບ)

ບັນດາທະນາຄານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຮູບແບບການບໍລິການ ເພື່ອລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ຕອບສະໜອງການປ່ອຍສິນເຊື່ອດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 170 ຕື້ກວ່າກີບ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ເພື່ອແນ່ໃສ່ເພິ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ລວມທັງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ເຊິ່ງບັນດາທະນາຄານສາຂາແຂວງເຊກອງ ເຊັ່ນ: ທະນານຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາຮູບແບບການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ຕອບສະໜອງການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ຜ່ານການປະຕິບັດຕະຫຼອດ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ບັນດາສາຂາທະນາຄານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 173,42 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 74,66% ແລະ ກວມເອົາ 41,27% ຂອງຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານແມ່ນນອນໃນ 6 ຂະແໜງ ຄື: ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ, ຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ.

ສ່ວນແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ກ່າວວ່າ: ບັນດາທະນາຄານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຈະພັດທະນາຮູບແບບການບໍລິການໃຫ້ໄປເຖິງລູກຄ້າໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນເລື່ອງຄຸນນະພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ-ການບໍລິການຂອງຄົວເຮືອນ, ກຸ່ມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ວາງອອກ.

Medialaos MMD (ແຫຼງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)