ທີມງານສື່ມວນຊົນ ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຕົວແບບທີ່ທຳການຜະລິດປູກຝັງກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ2.


ແມ່ປ້າແອ໋ງ ແລະ ປ້າວີໜຶ່ງໃນບັນດາຄອບຄົວຕົວແບບເວົ້າວ່າ: ດີໃຈທີ່ທາງເພີ່ນຊ່ວຍເຫຼືອ ນັບແຕ່ມີໂຄງການນີ້ມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ແຕ່ກ່ອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄດ້ເຊົາຊອກຢູ່ຫາກິນເກັບຜັກຫັກໜໍ່, ຫາປູຫາປາ, ຫາເງິນຊື້ເຂົ້າກິນ….

ຊີວິດສຸດລໍາບາກກາກກຳ ແຕ່ດຽວນີ້ໄດ້ທຳການຜະລິດທີ່ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການ ຫຼື ວ່າທຳການຜະລິດແບບໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດຫຼາຍ, ປ້າແອ໋ງກໍ່ເວົ້າວ່າ: ອັນໃດກໍ່ມີຄົບຖ້ວນໃນຢູ່ໃນຟາມນ້ອຍໆ ແລ້ວຢາກກິນຫັຍງກໍ່ມີຄົບຖ້ວນບໍ່ຈຳເປັນໄປຊື້ກິນແຕ່ຫາກຍັງໄດ້ຂາຍລາຄາດີ ແລະ ປ້າແອ໋ງມີລາຍຮັບດີປີໜຶ່ງປະມານ 40.000.000 ກີບ ໃຜໆ ກໍ່ມັກຍ້ອນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສົດສະອາດບໍ່ມີເຄມີ ຫຼື ວ່າ Organic Farm ນັ້ນເອງ.

#ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ