ທຸລະກິດທີ່ຄວນລົງທືນໃນປີ 2020 ຈະຕ້ອງແມ່ນທຸລະກິດທີ່ພຽງພໍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ລອດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນຍ້ອນວ່າລູກຄ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຊ້ຮ້ານ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາຫລາຍຂື້ນ.

ສະນັ້ນ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກເປີດຮ້ານ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດໃນປີ 2020 ພວກເຮົາມີ 7 ທຸລະກິດທີ່ ໜ້າສົນໃຈມາແນະນຳດັ່ງນີ້:

1. ທຸລະກິດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ

ຈາກທ່າອ່ຽງດ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນປີ 2020 ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າລູກຄ້າກຳລັງຫັນໄປສູ່ສຸຂະພາບນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນນັ້ນແມ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ທາດໂປຼຕີນຈາກພືດຊະນິດໃໝ່ແທນຊີ້ນ ມີຕົວເລືອກດື່ມທີ່ມີນໍ້າຕານໜ້ອຍ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະມີອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພ້ອມທີ່ຈະຮັບປະທານ ມັນຍັງມີການສຸມໃສ່ອາຫານຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ສະນັ້ນຖ້າພະຍາຍາມຫັນມາເຮັດທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຫຼື ເປີດໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບ ມັນຄວນຈະມີທ່າອ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຜົນກຳໄລຢ່າງໜ້ອຍ.

2. ທຸລະກິດດ້ານຄວາມງາມ

ເລື່ອງຂອງຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມງາມບໍ່ເຄີຍມີວັນສິ້ນສຸດ ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທຸລະກິດດ້ານຄວາມງາມແມ່ນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງຖ້າສັງເກດເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງກໍ່ຈະເຫັນວ່າມີຍີ່ຫໍ້ຂະໜາດນ້ອຍໆ ເພີ່ມຂື້ນບໍ່ຢຸດຢູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ສະນັ້ນມັນບໍ່ແປກທີ່ທຸລະກິດຄວາມງາມຈະເປັນທຸລະກິດການລົງທືນໃນປີ 2020.

3. ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສູງອາຍຸ

ແນວໂນ້ມທຸລະກິດດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນປີ 2020 ແມ່ນອາຫານຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດຂອງພວກເຮົາກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊິ່ງກຸ່ມລູກຄ້າກຸ່ມນີ້ມີກຳລັງການຊື້ສູງ ແລະ ຍັງມັກຊອກຫາຜະລິດ ຕະພັນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ສະນັ້ນບັນດາວິສາຫະກິດຄວນລົງທືນ ໃນປີ 2020 ແລະ ກໍ່ຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ວ່າທຸລະກິດຂອງຜູ້ສູງອາຍຸພະຍາຍາມຊອກຫາທາງເລືອກອື່ນໃນການເຮັດທຸລະກິດເຊັ່ນ: ການເບິ່ງແຍງຜູ້ເຖົ້າ, ອາຫານ, ການດຳລົງຊີວິດ ຫຼື ກິດຈະກຳການພັກຜ່ອນ ຄວນຈະຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທືນເຊັ່ນກັນ

4. ທຸລະກິດແມ່ ແລະ ເດັກ

ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງອາຍຸ ຫຼື ອາຍຸພໍ່ແມ່ຍັງຕ້ອງຊອກຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບລູກຂອງເຂົາເຈົ້າສະເໝີ ສະນັ້ນແນວຄວາມຄິດທຸລະກິດໃດທີ່ດີກ່ວາການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນບໍ? ສະນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃນປີ 2020 ຈະເປັນທຸລະກິດຂາຍເຄື່ອງຫຼິ້ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການພັດທະນາ ຫຼື ການຂາຍເຄື່ອງທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເດັກ

5. ທຸລະກິດລ້ຽງສັດ

ໝາ ແມວ ຫຼື ສັດລ້ຽງປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ນສັດນ້ອຍໆ ທີ່ໜ້າຮັກເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ຫຼາຍໆ ຄົນ ແລະ ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຈາກຄວາມກົດດັນ ເພາະສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ຫລາຍເຮືອນຫັນມາລ້ຽງ ສັດລ້ຽງເຫຼົ່ານີ້ຫລາຍຂື້ນ ເຊິ່ງຖ້າສັງເກດຢ່າງລະມັດລະວັງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເກືອບບໍ່ມີເຮືອນບໍ່ມີສັດລ້ຽງເລີຍ ແລະ ແນ່ນອນເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງເຫຼົ່ານີ້ ກຳລັງຊອກຫາອາຫານສັດລ້ຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ ສໍາລັບສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົາ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດລ້ຽງແມ່ນບໍ່ເຄີຍໝົດອາຍຸ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລົງທືນໃນປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງ.

6. ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດອອນລາຍ

ໃນຍຸກການຕະຫຼາດດີຈີຕອນ ແລະ ການຕະຫຼາດທາງອິນເຕີເນັດ ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມ ຄົນທີ່ຈັບທ່າອ່ຽງ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວຈະຢູ່ລອດ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ ເຊິ່ງຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານນີ້ເປັນຫຍັງບໍ່ພິຈາລະນາ? ພະຍາຍາມຊອກຫາເງິນທຶນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແນ່ນອນວ່າມັນມີໂອກາດຫາເງິນ

7. ທຸລະກິດຫຼັກສູດ Online

ຖ້າຖາມກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທືນ ໃນປີ 2020 ທຸລະກິດຫຼັກສູດທາງອິນເຕີເນັດກໍ່ບໍ່ໜ້າສົນໃຈເລີຍເນື່ອງຈາກວ່າໃນປັດຈຸບັນທຸກໆ ຄົນມັກຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ບໍ່ມັກການຈ່າຍເງິນເພື່ອຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາຄວາມຮູ້ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າຫາມັນໄດ້ທຸກເວລາທຸກບ່ອນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍໃນການເດີນທາງພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີທາງທີ່ດີ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດທາງອິນເຕີເນັດ ບາງສິ່ງທີ່ດີສຳລັບແນ່ນອນ.

ບົດສະຫຼຸບທຸລະກິດທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທືນໃນປີ 2020 ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແນະນໍາ ເປັນທຸລະກິດທີ່ມີທ່າອ່ຽງ ແລະ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປີໜ້າ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພາະມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳລົງຊີວິດໂດຍກົງແນ່ນອນຮູບແບບການລົງທືນ ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະທຸລະກິດຈະແຕກຕ່າງກັນ ບາງທຸລະກິດອາດຈະຕ້ອງການທຶນໜ້ອຍ ຫຼື ບາງທຸລະກິດອາດຈະໃຊ້ເງິນທີ່ສູງເລັກໜ້ອຍແຕ່ມັນຖືກຮັບປະກັນວ່າໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີກຳໄລ.

ສະນັ້ນຈົ່ງເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງບໍ່ວ່າທ່ານຈະມັກ ຫຼື ເຫັນໂອກາດໃນທຸລະກິດໃດ ຈາກນັ້ນດໍາເນີນການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນທຸລະກິດມີຄວາມສົມບູນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ໂດຍເລີ່ມຈາກເປົ້າໝາຍການລົງທືນ, ແຜນການຕະຫລາດ, ແຜນການຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ ຫຼື ພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ຊ່ວຍຄືກັບລະບົບການຈ່າຍເງິນ ທີ່ສະຫຼາດເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດຂໍ້ມູນທຸລະກິດທັງໝົດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ຮ້ານໃນອະນາຄົດ ຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະວ່າເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນ ທັງສອງເພື່ອເບິ່ງການຂາຍວິເຄາະໂປໂມຊັ່ນ, ຈັດລະບຽບຫຸ້ນ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບ CRM ຫຼື ການວາງແຜນຂາຍໃນຮ້ານ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການມີຂໍ້ມູນນີ້ຢູ່ໃນມືຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການຮ້ານຂອງທ່ານ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດໃນປີ 2020.