ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ 26 ກັນຍາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ (ຄຊກມດ).
ເຊິ່ງມີບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ຈຸດປະສົງກໍ່ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງຮອດປີ 2030 ໃນໂອກາດ ວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.
ພາຍໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການລົງນາມຄວາມຫມາຍຫມັ້ນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງວຽກຈຸດສຸມ ໃນດ້ານການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ກໍຄື ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອເດັກແລະຮ່ວມກັບເດັກ ຢູ່ ສປປລາວ ໂດຍອີງຕາມເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຮອດປີ 2030.

medialao massmedia