ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີຟ້າມືດຄຶ້ມ ງົມມືດມົວແສງແສງສຸລີ ນໍ້າໝອກໜາປົກຫຸ້ມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ໂປ່ໂລຫົວໃກ້ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງກວ້າງຫົນທາງມືດພຸ່ມພູ່ບໍ່ຮູ້ທາງຊີເວົ້າວ່າໄປແທ້ຮອດໃສຜູ້ໃດທຽວທາງເວີ້ງ ດົນນານໄປບໍ່ຮອດຖ້າຮອດສວາຍແກ່ກ້າຕາເວັນຂຶ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໄປພີ່ນ້ອງເອີຍ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ