ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະ ກິດແຫ່ງຊາດກຳນົດຫົວຂໍ້ຄົ້ນ ຄວ້າຕາມຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ  ແລະ  ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດເຮົາ.

ວັນທີ 21 ມັງກອນນີ້ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ  ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ການນຳ ແລະ ພະນັກງານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະ ກິດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຍາດມາໄດ້  ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນປະ ໂຫຍດຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະ ນາຂອງລັດຖະບານ,  ທ່ານນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງສະເໜີວ່າ: ການຄົ້ນຄວ້າ ຢ່າລໍຖ້າໃຫ້ລັດ ຖະບານສັ່ງ ຫຼື ມອບຫົວຂໍ້ໃຫ້, ຖ້າລັດຖະບານມອບຫົວຂໍ້ໃຫ້ຖືວ່າ ບັນຫານັ້ນໆມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ສະຖາບັນຕ້ອງກຳນົດຫົວຂໍ້ດ້ວຍ ຕົນເອງຕາມຄວາມສາມາດຕົວ ຈິງຂອງສະຖາບັນ ແຕ່ຕ້ອງມີຈຸດສຸມ, ຢາກມີຈຸດສຸມຕ້ອງມີສະພາໃດໜຶ່ງມາວິເຄາະວິໄຈຫົວຂໍ້ນັ້ນໆວ່າ ຄວນຈັດບຸລິມະສິດແນວໃດ.

ສິ່ງສຳຄັນບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ນັ້ນຕ້ອງເປັນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະສົບພົບພໍ້ຢູ່ ເປັນຕົ້ນບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງການເກັບລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ການລະ ເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆອີກທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານນາຍົກ ຍັງສະເໜີໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການກຳນົດທ່າແຮງຕົ້ນຕໍ ໃນການພັດທະນາປະເທດ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່ອຸດສາຫະກຳປະເພດໃດເປັນຫຼັກ, ອາດຈະກຳນົດອຸດ ສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສິກຳບໍ?,  ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ບໍ ?  ຫຼື  ອຸດສາຫະກໍາຜະລິດຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຫຼື ຈະກໍານົດເອົາອຸດສາຫະກຳປະເພດໃດ ເພື່ອເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດລາຍງານວ່າ: ນັບແຕ່ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2016 ລັດຖະບານໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຫຼາຍຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ເງິນຕາຂອງປະເທດ, ການປັບໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂອງບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ປີ 2018 ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຫົວຂໍ້ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດຫົວຂໍ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ລາຍງານລັດຖະບານແລ້ວ 3 ຫົວຂໍ້, ຄົ້ນຄວ້າສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລາຍງານລັດຖະບານມີ 3 ຫົວຂໍ້ ແລະ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ຫົວຂໍ້, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັບກະຊວງອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ສະຖາບັນກຳນົດຂຶ້ນມາເອງອີກຫຼາຍຫົວຂໍ້.

ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ກ່າວອີກວ່າ: ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍບາງປະການ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການສະໜອງຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບາງຂະແໜງການບໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນຕົວຈິງ, ເວລາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າເຖິງຂໍ້ຄົງຄ້າງບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະທາງດ້ານ ນະໂຍບາຍບາງຄັ້ງກະທົບເຖິງການດຳເນີນງານ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການ, ເຮັດໃຫ້ບາງຂະແໜງການບໍ່ຢາກສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕໍ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນນັ້ນຍັງມີຈຳກັດ, ຈຳເປັນຕ້ອງສຳຫຼວດຂໍ້ມູນດິບເພີ່ມຕື່ມ, ນອກຈາກນີ້ງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າມີຈຳກັດ.

Medialaos