ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ: ເຈີນ ແດນວົງວິຈິດ
ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2021 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມແອນນາພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແຫນງ ປູກຝັງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ, ຫນ່ວຍງານປູກຝັງເມືອງທ່າແຕງແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິກກະສິກຳທີ່ດີໂດຍມີ ທ່ານ ສຸັກນ ຈັນສີປະເສີດ ກຳມະການພັກເມືອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງທ່າແຕງ,ມີ ທ່ານ ນິງ ດອກສິດທິໄຊ ຮອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງກົມປູກຝັງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີເຂົ້າຮ່ວມ.

ກິດຈະກໍາກຸ່ມການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີຢູ່ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ທ້າຍປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິງມີ ກຸ່ມ ປູກພືດຜັກກະລ່ໍາປີ,ປູກກາເຟ ແລະ ປູກມັນຕົ້ນເຊິງໃນນັ້ນ: ປູກຜັກກະລ່ໍາປີ ມີ: 3 ບ້ານ, ຄື: ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ, ບ້ານກົງຕາຢູນ ແລະ ບ້ານຫຼັກຂາວ, ມີ 30 ຄອບຄົວ, ໃນນັ້ນ: ບ້ານ ຫຼັກຂາວ ມີ 11 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 122 ເຮັກຕາ, ບ້ານ ກົງຕາຢຸນ ມີ 11 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 9.5 ເຮັກຕາ, – ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ ມີ 8 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 2.7 ເຮັກຕາ, ກິດຈະກໍາ ກຸ່ມ ປູກກາເຟ: ມີ 12 ບ້ານຄື: ມີ ບ້ານ ຫຼັກຂາວ, ບ້ານ ກົງຕາຢູນ, ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ, ບ້ານທ່າແຕງໃຕ້, ບ້ານ ຫົວເຊໂດນ, ບ້ານ ກົກພຸງເຫນືອ, ບ້ານ ກໍາກອກ, ບ້ານ ຈະກ່າໃຫ່ຍ, ບ້ານ ກາເຟ, ບ້ານຫ້ວຍດໍາໃຫມ່, ບ້ານ ຫນອງກັນ, ບ້ານ, ຈຸນລາ, ມີ ຈໍານວນທັງຫມົດ 264 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກ່າ ກຸ່ມ ປູກມັນຕົ້ນ: ມີ 9 ບ້ານຄື: ຫ້ວຍຊາຍ, ບ້ານ ກາເຟ, ບ້ານ ກຳກອກ, ບ້ານຈຸນລາ, ບ້ານ ກົກໄຮ, ກົກພຸງ, ບ້ານ ຈະກໍາໃຫຍ່, ບ້ານ ກັນດອນ,ບ້ານກະປື, ບ້ານໃຫມ່ລິດສຳພັນ,ຈໍານວນ 297 ຄອບຄົວ, ທັງນີ້ ເພື່ອເປັນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນ ສິນຄ້າ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ