ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ: ລັດຕະນະພອນ
ປີ 2020 ຜ່ານມາ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ທັງໝົດ 99.423.324.000 ກີບ. ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 59,7%. ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ພັນໂຊດ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງທ່າແຕງ ໃຫ້ສຳພາດ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2021 ວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຢູ່ເມືອງທ່າແຕງເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນລັດຖະບານໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ປະຊາຊົນໄດ້ຫັນມາສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກໍຄືໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເສດຖະກິດທຳມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເສດຖະກິດການຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງໃນ 1 ປີ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງບັນລຸ 157 ຕື້ 758 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນ: ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ບັນລຸ 99.423.324.000 ກີບ ແລະ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 58.335.153.000 ກີບ. ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳປະເພດພືດຜັກ, ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ມັນຕົ້ນອື່ນໆ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດກະສິກຳກວມເປັນຈໍານວນສວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳປະເພດມັນຕົ້ນຕາກແຫ້ງ ມູນຄ່າ 56.701.560.000ກີບ. ສ່ວນສິນຄ້າ ທີ່ນໍາເຂົ້າ: ມີປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກຕ່າງໆ.


ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ພັນໂຊດ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງທ່າແຕງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກເຖິງແຜນ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ໂດຍຈະສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໃນປີ 2021 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ເທົ່າກັບ 104.394.490.200 ກີບ ແລະ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 61.251.910.650 ກີບ.