ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວ: ໃນໂອກາດວັນເປິດສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020 ໃນນາມລັດຖະບານ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມ ຖາມຂ່າວອັນອົບອຸ່ນ ຄຳອວຍພອນອັນປະເສີດມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຂໍໃຫ້ມີພາລະນາໄມສົມບູນ ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຕະຫຼອດສົກຮຽນຕະຫຼອດໄປ.

ໂດຍເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຊິ່ງເປັນກຳລັງແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ໝັ້ນຄົງນັ້ນ ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ກັານພັດທະນາການສຶກສາ ດ້ວຍການຍົກຄຸນນະພ່າບຂອງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນເປັນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຊາດໃຫ້ທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ ເພື່ອນຳເອົາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ສຶບຕໍ່ກ້າວ ເດີນໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມໜັກແໜ້ນ ໜັ້ນຄົງຕາມແນວທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ.

ໃນສົກຮຽນ 2018-2019 ເຖິງວ່າປະເທດເຮົາໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະກການ ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງຂອງການສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ດຳເນີນມາດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ການພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ປ1 ໃໝ່ ການ ຮຽນ-ການສອນ ສາມັນປະສົມວິຊາຊີບໃນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາ ຍາມຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນເທື່ອລະກ້າວ ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ເຫັນວ່າ ໃນເວທີ ການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ນັກຮຽນລາວເຮົາສາມາດ ຍາດໄດ້ຫຼາຍລາງວັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເຮົາ ອີກດ້ານໜຶ່ງໃນສົກປີຮຽນຜ່ານມາ ແມ່ນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ1 ຫຼຸດລົງ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5ປີ ເພີ່ທຂຶ້ນ ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ສະໝັກເຂົ້າສາຍອາຊິວະການສຶກສາເພິ່ມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ນີ້ມັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຄວາມຄິດ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ໄປຕາມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ ທຸກລະດັບ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຂັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶຶກສາທຸກຖ້ວນໜ້າທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງ ໜ້າຕໍ່ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມນີ້ ກໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຄູ່ ພັດທະນາປະເທດເພື່ອນມິດ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະ ບານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເຮັດໃຫ້ລະ ບົບການສຶກສາຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເປັນກ້າວໆ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼອດໄປ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົກຮຽນ 2019-2020 ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະ ບົບການສຶກສາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການ ສຶກສາ ຈົ່ງເພິ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານການສຶກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາສະຖານການ ສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກປະກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ໃນແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາ ກໍຄືໃນທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາຂອງປະເທດ ສ້າງໃຫ້ ມີບາດກ້າວໃໝ່ທີ່ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບປອດໃສ ແລະ ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ແລະ ບັນດາ ຄູ-ອາຈານ ຈົ່ງເພິ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານອັນມີກຽດສະຫງ່າຂອງຕົນ ສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ເອົາຄວາມຮູ້ໃໝ່ເພື່ອຖ່າຍທອດໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຢ່າງເປັນປະຈຳ ເຝິກ ຝົນຈັນຍາບັນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນທີ່ ສ້າງສັນ ຫຼາກຫຼາຍ ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຕ້ອງຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ມີຄວາມດຸ ໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ດີ ນັກຮຽນເກັ່ງຂອງ ຄູ-ອາຈານ ເປັນລູກຫຼານທີ່ດີຂອງຜູ້ປົກຄອງ ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດທີ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດຈະໄດ້ ມອບໝາຍໃຫ້.

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຜູ້ປົກຄອງຊຸມຊົນ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສັງຄົມຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ ບົ່ມສອນການຮຽນ-ການສຶກສາ ກໍຄື ລູກຫຼານຂອງຕົນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກ ສາ ໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ ກໍຄື ປະເທດຊາດ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາວຽກງານການສຶກ ສາເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.

ທ້າຍສຸດນີ້ ຕາງໜ້າໃນການນຳຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາ ຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທະຫານ ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນໃໝ່