ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ຮ່ວມກັບ ອົງການອຸຍນີເຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.

ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນ ຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອນຳໃຊ້ກາລະໂອກາດພັດ ທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນປີຜ່ານມາ, ທົບທວນຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດ ເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫລາຍມິຕິ ສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະບັນດາຕົວຊີ້ວັດ, ຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫລາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການສ້າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 2021-2025 ໂດຍສະເພາະແຜນງານແກ້ໄຂສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຫລາຍມິຕິ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ.ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈໍາສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄຊກມດ ກ່າວວ່າ: ໃນປີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນຂະບວນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເປັນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ຊຶ່ງການນໍາຂັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ, ຄະນະນໍາຂັ້ນກະຊວງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ກໍານົດທິດທາງການພັດທະນາເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍຄື ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນມິຕິຕ່າງໆໃຫ້ລຸດລົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນດຳ ເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງສົນ ທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໂດຍການນຳໃຊ້ກາລະໂອກາດ ພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເປັນກ້າວໆ.

ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາແຂວງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພາະວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ, ເຊິ່ງແຕ່ລະແຂວງຕ້ອງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກັນ ວ່າເດັກໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ດີຊ່ຳໃດ, ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກເດັກຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການໃຊ້ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ການປົກປ້ອງຕົວຂອງເດັກເອງ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ພ້ອມນີ້, ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນຂອງຕົນ ຕາມຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຂວງ ໃນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)