ບ້ານເຮົາເມື່ອແລ້ວງານກໍ່ມີຂີ້ເຫຍືິ້ອຖົງຢາງປລັດສະຕິກເຕັມເດີ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໄປແລ້ວ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ງານບຸນທາດຫລວງນີ້ດອກ ງານບ້ານຕາມວັດວາອາຮາມກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອໝົດຝົນ, ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລ້ວງານກໍ່ເລີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ປະປ່ອຍໃຫ້ຖົງຢາງຂີ້ເຫຍືິ້ອກອງກັນຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ.

ປີນີ້ງານບຸນທາດຫລວງຂະໜາດວ່າເນັ້ນແຕ່ປະເພນີຮີດຄອງເປັນຫລັກທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ປະດັບເອ້ຂາວເປີະທົ່ວເດີ່ນທັ້ງໆ ທີ່ມີຖັງ ຫຼື ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຂຽນບອກເປັນພາສາລາວແລ້ວຢາຍໄວ້ໃຫ້ໃສ່ແຕ່ກໍ່ມີຈໍານວນໜ້ອຍປະຕິບັດນຳ ສວ່ນໃຫຍ່ຍັງຖິ້ມຊະຊາຍໂດຍຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ໃນຊຸມປີຜ່ານມາຈັດງານໃຫຍ່ຄົບຊຸດການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນແລ້ວແຕ່ຂ້ອນຄືນແຈ້ງມາເດີ່ນກໍ່ສະອາດງາມຕາດີ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງປະຄວາມເໝັນສາບແກ່ຍາວໄປເປັນເດືອນ ປີນີ້ເຮັດລະດັບນ້ອຍແຕ່ຂີ້ເຫຍື້ອຖົງຢາງມີລະດັບເທົ່າໆ ກັບງານໃຫຍ່ ແຕ່ແນ່ນອນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ເຮັດອະນາໄມກໍ່ອາດຈະສຳເລັດໃນມື້ນີ້ ຫຼື ມື້ອື່ນຕາມທີ່ເຄີຍເຫັນມາຖ້າບໍ່ມີພະຍຸລົມແຮງພັດປີວໄປກ່ອນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີຄົນລາວ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຄວນຖືກພິຈາລະນາໄດ້ແລ້ວເມື່ອມາເບິ່ງປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງທີ່ເປັນພິດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເມື່ອຖືກດິນຖົມ 10 ປີ ກໍ່ບໍ່ລະລາຍໄດ້ພ້ອມນີ້ຂີ້ເຫຍື້ອຍັງເປັນແຫລ່ງເພາະພັນພະຍາດບາດເຍົາຕ່າງໆ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າມາຮອດດຽວນີ້ການປະຕິບັດຄຳຂວັນ 6 ສໍ ຂອງນະຄອນຫຼວງໃນນັ້ນ ສໍ ສະອາດນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາຄັນແລ້ວຄືມີຫຼາຍຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງປະກາດບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງໃຜໄປຕະຫຼາດຕ້ອງຖືພາສະນະໃສ່ສິນຄ້າເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດຂົວດິນທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກດີ, ພວກເຮົາຄິດວ່າຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ຂອງອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງທີ່ຫາກໍ່ສຳເລັດກອງປະຊຸມອາທິດຜ່ານມາຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີໃບໜ້າໃໝ່ສະອາດງາມຕາສົມກັບເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງປະເທດຊາດແທ້.

ການກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຖົງຢາງປລັດສະຕິກແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດເຮົາແມ່ນຍ້ອນຫຼາຍສາຍເຫດໃນນັ້ນແມ່ນຍ້ອນນິດໄສມັກງ່າຍຂອງຄົນລາວເຮົາທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ມັກສະບາຍໃນການໃສ່ສິ່ງຂອງຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຍັງຂາດຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ປູກຈິດສຳນຶກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ລູກຫຼານຕັ້ງແຕ່ຍັງເຍົາໄວເປັນຕົ້ນໄປຈົນກາຍເປັນນິດໄສຕິດຕົວໄປ, ປະກາດຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງໃນບາງກໍລະນີທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ປຸກລະດົມກັນໃນການໃຊ້ພັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັດຖຸທີ່ລະລາຍງ່າຍ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ເມື່ອຈະຈັດງານຕ່າງໆ ຄວນມີລະບຽບສະເພາະໃນການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍືິ້ອ ແລະ ມີຄະນະຕິດຕາມແນະນຳຄັກແນ່, ໃຜລະເມີດກໍ່ປັບໄໝໃສ່ໂທດຕາມນັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຄວນມີທີມງານເຮັດອະນາໄມໄປພ້ອມທັງມີບ່ອນ ຫຼື ຖັງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄປໄວ້ບ່ອນຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ.

ຖ້າວ່າແກ້ໄຂໄດ້ຄືວ່ານັ້ນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດີ່ນຈັດງານຕ່າງໆ ປາສະຈາກຄວາມເປື້ອນເປິະສົກກະປົກໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງແລະ ມີອາຍຸຍືນຍາວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

#ໂດຍ: ສີພາ