ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນທະວົງ ນາຍບ້ານ ໂພນສະອາດ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ: ການບູລະນະ ສ້ອມແປງ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົ່ງພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກທ່ານ ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຕ່ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2021 ວ່າດ້ວຍການເຫັນດີກຳນົດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົ່ງແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດກວດກາ,ຄິດໄລ່ປະເມີນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກ ຈາກຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ໃນມູນຄ່າ 330 ກ່ວາລ້ານກີບ, ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຈະເທເບຕົ່ງມີຄວາມໜາ 15 ຊັງຕີແມັດ,ຍາວ 600 ກ່ວາແມັດ, ເຊີ່ງການກໍ່ສ້າງແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນນັ້ນໄດ້ມີການອະນາໄມເສັ້ນທາງ, ປັບລະດັບໜ້າທາງ, ວາງທໍ່ນ້ຳປະປາ ແລະ ແປງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳໃຫ້ເໝາະສົມ. ຈາກນັ້ນ ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເທເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ໃຫ້ສຳເລັດໄວໆນີ້.

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ດ້ວຍເບຕົ່ງ ຄັ້ງນີ້ ເປັນການຍົກລະດັບ ວຽກງານຈຸດສຸມ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ກໍຄືບັນດາບ້ານ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ແນໃສ່ຍົກສູງບົດບາດການນຳພາຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ເປັນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ພາຍໃນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ,ໃນການພັດທະນາເສັ້ນທາງທີຄວາມໜາແໜ້ນ,ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ສົມໃຊ້ເສັ້ນທາງທິໄດ້ມາດຕະຖານ, ສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ເປັນພື້ນຖານໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເປັນການສ້າງທ່າແຮງໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານມີການພັດທະນາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຂ່າວ: ສົມພອນ ວິໄລຜົນ