ບໍລິສັດໄຜ່ລາວຟາມກະເສດທິດສະດີໃໝ່ແບບຄົບວົງຈອນທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຫລັກ ແລະ ການອານຸລັກ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຜ່ເປັນສິນຄ້າທີ່ ທ່ານ ວັນໄຊ ວັນນາຈັກ ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມພວມດຳເນີນຢູ່ໃນເຂດບ້ານຖໍ້າ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເຮົາທັງໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.


ໃນໂອກາດໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທິມງານນັກຂ່າວຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຂອງພວກເຮົາ ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນນີ້ ທ່ານ ວັນໄຊ ວັນນາຈັກ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວເຮົາມີປັດໄຈເກືອບຄົບຊຸດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ມີແຕ່ບາງຢ່າງບໍ່ທັນພ້ອມຄືລະບົບກົນໄກຕ່ອງໂສ້ຄົບວົງຈອນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຳການຜະລິດເຊິ່ງຈະຕ້ອງເນັ້ນໜັກໃນດ້ານນີ້ໃຫ້ຫລາຍເພາະຖ້າຈະໃຫ້ປະຊາຊົນລ້ຽງເອງ, ປູກເອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ເຮັດມາຫລາຍປີສືບທອດຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຍົກລະດັບແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນໄດ້ດີເທົ້າທີ່ຄວນ, ຄິດວ່າໂຄງການພວກເຮົາຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດໄປຕາມວິຊາການເທັກນິກຢ່າງມີວິທະຍາສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນອະນາຄົດເປັນຢ່າງດີ.


ທ່ານວັນໄຊ ວັນນາຈັກໄດ້ຊີ້ແຈງ ບໍລິສັດໃຜ່ລາວມີສອງສາມຂະແໜງການທີ່ເລັ້ງໃສ່ເຮັດກະເສດເປັນຕົ້ນຕໍຄື: ອານຸລັກ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຜ່ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ເຮັດກະເສດທິດສະດີໃໝ່ແບບຄົບວົງຈອນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເປັນຫລັກ, ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາມີດິນ, ມີນໍ້າ, ມີພືດຜັກ ແລະ ເຮົາມີທຶນແລ້ວຍັງແຕ່ສັດທໍ່ນັ້ນທີ່ຈະເອົາມາໃສ່ ຜ່ານມາປະຊາຊົນບ້ານຖໍ້າເຄີຍປູກແຕ່ຜັກຢ່າງດຽວ ແລະ ເຮັດແບບເກົ່າຍາມລາຄາມັນຂຶ້ນກໍ່ໄດ້ເຖິງໝື່ນລະ 50.000-60.000 ກີບ ແລະ ຍາມລາຄາຕົກ ກໍ່ຈຳເປັນຂາຍໃນລະ 5.000-6.000ກີບ ແຕ່ຕົວຈິງລາຄາຕົ້ນທຶນການຜະລິດແມ່ນໝື່ນໜຶ່ງ 20.000-25.000 ກີບ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ສືບຕໍ່ຈຳໃຈເຮັດຍ້ອນບໍ່ມີທາງອື່ນທີ່ດີກວ່າ.
ສະນັ້ນ ຄິດວ່າພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຊ່ວຍປະຊາຊົນໄດ້ເພື່ອເອົາຜັກນັ້ນມາເປັນອາຫານງົວ ແລະ ໝູປ່າຕາມຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ນອກນັ້ນກໍ່ແມ່ນການປະສານສົມທົບກັນຕື່ມກັບໂຄງການຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄຜ່ທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ແນ່ນອນໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ກໍ່ຈະເລີ້ມເອົາງົວພັນພື້ນເມືອງເຂົ້າປະມານ 200 ໂຕ ແລະ ໝູປ່າຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນມີການລົງເລິກທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ມີການປະສານສົມທົບກັບຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກໍ່ຄືເມືອງ ໂຄງການພວກເຮົາເປົ້າໝາຍຫລັກໆ ກໍ່ແມ່ນການບໍລິການທັງເປັນການຄົ້ນຄວ້າຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມໆ ກັນ ມາຮອດດຽວນີ້ແມ່ນສ້າງສວນປູກຫຍ້າ ແລະ ສ້າງຄອກງົວສຳເລັດໄປແລ້ວໃນລະດັບພື້ນຖານຄາດວ່າອີກສາມເດືອນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຈະໄດ້ລ້ຽງງົວຕົວຈິງຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ