ພິທີເຊັນສັນຍາສໍາປະທານດິນລັດ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງທ່າດແຮ່ຟລູອໍຣາບ ເຂດບ້ານດອນຕັນ ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕາງໜ້າໂດຍພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິສັດ ຈົງກົງ ເຮີສຽງລາວ ການລົງທຶນຈໍາກັດ ຜູ້ສໍາປະທານໂຄງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ.

ເນື້ອທີ່ສຳປະທານເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຟລູອໍຣາຍ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນຕັນ ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5 ເຮັກຕາ; ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ 4 ເຮັກຕາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ 1 ເຮັກຕາ. ກໍານົດເວລາໃນການລົງທຶນ ແລະ ສັນຍາ 12 ປີນັບແຕ່ວັນທີ 20 ທັນວາ 2019 ຫາ 20 ທັນວາ 2032 ໄລຍະກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຈະໃຊ້ເວລາ 1 ປີ, ໄລຍະຂຸດຄົ້ນຈະໃຊ້ເວລາ 10 ປີ ແລະ ໄລຍະຟື້ນຟູຈະໃຊ້ເວລາ 1 ປີ ປິດບໍ່ໃນປີ 2032, ມູນຄ່າສໍາປະທານເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຟລູອໍຣາຍເກັບໃນອັດຕາ 50 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີຕໍ່ 1 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າສໍາປະທານເນື້ອທີ່ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແມ່ນເກັບ 200 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີຕໍ່ 1 ເຮັກຕາ, ອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ຟລູອໍຣາຍ ແມ່ນຄິດໄລ່ 4% ຂອງມູນຄ່າຂາຍຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດທີ່ຂຸດຄົ້ນໄດ້ ການຜະລິດແຮ່ທາດຟລູອໍຣາຍໄດ້ປະມານ 20.440 ແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 10.353,114 ໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນີ້ມີທຶນຈົດທະບຽນ 3 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນຄ່າຊໍາລະ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ຊໍາລະຢູ່ຫ້ອງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ພະແນກການເງິນແຂວງ ຫຼື ເມືອງຕາມສິດຂອບເຂດການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອັດຕາຄ່າສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນຈະມີການປ່ຽນແປງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆ 5 ປີຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຫຼຸດ 5% ເປັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ 100%.

ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຍັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນຂຸດຄົ້ນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແນໃສ່ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນການສ້າງໂອກາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໄດ້ຮັບສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແຮງງານລາຍວັນ ຫຼື ລາຍເດືອນ ພາສີອາກອນຄ່າບໍລິການຄ່າສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຈາກນັ້ນທ່ານ ນາງ ຄໍາມີ ຈັນທິບ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ທ່ານ ມາ ເລີຍ ພິງ ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດ ຈົງກົງ ເຮີສຽງລາວ ການລົງທຶນຈໍາກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຊ້ອງໜ້າຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍ.

Medialaos